Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Διάρκεια: 200 Δ.Ω.

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Το ΚΕΚ Ακάδημος ξεκινάει το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας», το οποίο προσφέρει τη μέγιστη μοριοδότηση για τους υποψήφιους εκπαιδευτές, τους συμβούλους σταδιοδρομίας και συμβούλους ψυχολόγους των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός είναι η αναβάθμιση των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων που διδάσκουν ή επρόκειτο να διδάξουν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Σε ποιους απευθύνεται

• Σε εκπαιδευτές ενηλίκων όλων των γνωστικών αντικειμένων που θέλουν να επιμορφωθούν στο επιστημονικό πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, προκειμένου να εργαστούν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

• Σε εκπαιδευτές ενηλίκων που επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους στις σύγχρονες εξελίξεις της εκπαίδευσης ενηλίκων

• Σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ – ΤΕΙ) και φοιτητές

• Σε εκπαιδευτικούς μόνιμους και μη που ενδιαφέρονται για θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων

• Σε όλους εκείνους που επιθυμούν ή κρίνεται απαραίτητο για την επαγγελματική και επιστημονική τους εξέλιξη να αποκτήσουν γνώσεις στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, και θα διαρκέσει 8 εβδομάδες, είναι συνολικής διάρκειας 200 ωρών. Οι θεματικές ενότητες που θα μελετηθούν είναι οι παρακάτω:

Θεματική Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: το θεωρητικό πλαίσιο και οι αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων

Θεματική Ενότητα 2: Νομικό πλαίσιο ΣΔΕ: ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι στα ΣΔΕ

Θεματική Ενότητα 3: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προγραμμάτων και Διδακτικής Ενότητας: Διαθεματικότητα στα ΣΔΕ

Θεματική Ενότητα 4: Εκπαιδευτικές Τεχνικές και Διδακτικές Μέθοδοι: Μικροδιδασκαλία

Θεματική Ενότητα 5: Αξιολόγηση στα ΣΔΕ: Περιγραφική αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Παροχές του Προγράμματος:

– Εκπαιδευτικό Υλικό
– Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στην «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας»

Το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης που θα λάβει ο εκπαιδευόμενος μετά την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος θα του δίνει μόρια στις προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)  και συγκεκριμένα στις προκηρύξεις για  εκπαιδευτές ωρομίσθιους μόνιμους  και συμβούλους σταδιοδρομίας, συμβούλους ψυχολόγους στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

 

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα από 06/02/2017 και μόνον ηλεκτρονικά. Για την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη οι τίτλοι σπουδών και η ενδεχόμενη προϋπηρεσία.
Την αίτηση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα θα τη βρείτε εδώ.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:

– Τίτλους σπουδών
– Βιογραφικό σημείωμα
– Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν)
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το
ΚΕΚ Ακάδημος στο τηλέφωνο 2331120342 ή ηλεκτρονικά στο email info@akadimoskek.gr.

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!