Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων και ο Θεσμός των ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας)

Διάρκεια: 250 Δ.Ω.

Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων και ο Θεσμός των ΣΔΕ

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Το ΚΕΚ Ακάδημος πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποιήσης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497 διοργανώνει το Μοριοδοτούμενο Εξ΄Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων και ο Θεσμός των ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας).

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν ή να αναβαθμίσουν γνώσεις σχετικά με τις γενικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και τη φιλοσοφία, οργάνωση και λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). Στο τέλος του προγράμματος θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης ενηλίκων, των ενήλικων εκπαιδευόμενων και της δυναμικής της ομάδας. Επίσης, θα μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές προσαρμοσμένες σε ενήλικο κοινό, όπως και τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά μέσα. Ακόμη, θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν εκπαιδευτικές ενότητες και να αντιλαμβάνονται την έννοια της αξιολόγησης στην εκπαίδευση ενηλίκων ως ανατροφοδοτική διαδικασία. Θα διαμορφώσουν τέλος θετική στάση προς την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης σε ενήλικο κοινό.

Σε ποιους απευθύνεται

• Σε εκπαιδευτές ενηλίκων όλων των γνωστικών αντικειμένων που θέλουν να επιμορφωθούν στο επιστημονικό πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, προκειμένου να εργαστούν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

• Σε εκπαιδευτές ενηλίκων που επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους στις σύγχρονες εξελίξεις της εκπαίδευσης ενηλίκων

• Σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ – ΤΕΙ) και φοιτητές

• Σε εκπαιδευτικούς μόνιμους και μη που ενδιαφέρονται για θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων

• Σε όλους εκείνους που επιθυμούν ή κρίνεται απαραίτητο για την επαγγελματική και επιστημονική τους εξέλιξη να αποκτήσουν γνώσεις στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Που θα μοριοδοτηθώ;

-Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. κ.α.

-Λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς ( ΚΕΚ, ΙΕΚ, Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Φροντιστήρια ΚΔΒΜ).

Υποβολή Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αίτησης Συμμετοχής:

– Αίτηση Εγγραφής
– Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών
-Ηλεκτρονικά με σκαναρισμένα τα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@akadimoskek.gr
-Με αποστολή Φακέλου με τα δικαιολογητικά στην Διεύθυνση : ΚΕΚ Ακάδημος, Εδέσσης 17, ΤΚ 59132, τηλ. 2331120342

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!