Επιμορφωτικό σεμινάριο στην Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων (Soft Skills)

Διάρκεια: 250 Δ.Ω.
(2 μήνες)

Επιμορφωτικό σεμινάριο στην Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων (Soft Skills)

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Το ΚΕΚ Ακάδημος πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497 διοργανώνει το Μοριοδοτούμενο Εξ΄Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων (Soft Skills).

Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δεξιοτήτων είναι μια πλήρη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο την αυτοβελτίωση του ατόμου είτε εργάζονται, είτε αναζητούν εργασία.  Το πρόγραμμα αποσκοπεί να παρέχει όλες εκείνες τις δεξιότητες  στους εκπαιδευομένους ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στο απαιτητικό εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον, όπως διαπραγματευτικές ικανότητες, εφαρμογή μεθόδων  και τεχνικών στην επίλυση διαφορών, σωστή διαχείριση του άγχους, του χρόνου και η στάση τους απέναντι στις οργανωσιακές αλλαγές.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε ποιους απευθύνεται

  •  Σε εκπαιδευτικούς και Στελέχη εκπαίδευσης
  •  Σε Στελέχη Δημόσιων Οργανισμών και υπαλλήλων
  •  Στελέχη και υποψήφια στελέχη επιχειρήσεων (Διευθυντές, Προϊστάμενοι Υπεύθυνοι Ανθρώπινου Δυναμικού)
  •  Κοινωνιολόγους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς λειτουργούς
  •  Φοιτητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές
  •  Σε ανέργους με στόχο την παροχή γνώσεων για την προσωπική και επαγγελματική του ανάπτυξη

Γιατί να το παρακολουθήσω;

-Μοριοδοτείται  σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ),  ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. κ.α.

-Λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς ( ΚΕΚ, ΙΕΚ, Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Φροντιστήρια ΚΔΒΜ),

– Αποτελεί ένα ουσιαστικό εφόδιο για όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ή εργάζονται σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες και επιχειρήσεις.

Υποβολή Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αίτησης Συμμετοχής:

1.Αίτηση εγγραφής

2.Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

3.Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

4.Αποδεικτικό Πληρωμής (στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών

-Ηλεκτρονικά με σκαναρισμένα τα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@akadimoskek.gr

-Με αποστολή Φακέλου με τα δικαιολογητικά στην Διεύθυνση : ΚΕΚ Ακάδημος, Εδέσσης 17, ΤΚ 59132, τηλ. 2331120342

Συμμετοχή:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 1/9  Η συμμετοχή στο σεμινάριο ανέρχεται στα 190 €

Αρχική τιμή προγράμματος 350€

Με την λήξη του σεμιναρίου χορηγείται Επίσημο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!