Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό σεμινάριο στην Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων (Soft Skills)

Διάρκεια:
400 Δ.Ω. (3 μήνες)

Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων (Soft Skills)

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Το ΚΕΚ Ακάδημος πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497 διοργανώνει το Μοριοδοτούμενο Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων (Soft Skills).

Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δεξιοτήτων είναι μια πλήρη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο την αυτοβελτίωση του ατόμου είτε εργάζονται, είτε αναζητούν εργασία.  Το πρόγραμμα αποσκοπεί να παρέχει όλες εκείνες τις δεξιότητες  στους εκπαιδευομένους ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στο απαιτητικό εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον, όπως διαπραγματευτικές ικανότητες, εφαρμογή μεθόδων  και τεχνικών στην επίλυση διαφορών, σωστή διαχείριση του άγχους, του χρόνου και η στάση τους απέναντι στις οργανωσιακές αλλαγές.

Σε ποιους απευθύνεται

  •  Σε εκπαιδευτικούς και Στελέχη εκπαίδευσης
  •  Σε Στελέχη Δημόσιων Οργανισμών και υπαλλήλων
  •  Στελέχη και υποψήφια στελέχη επιχειρήσεων (Διευθυντές, Προϊστάμενοι Υπεύθυνοι Ανθρώπινου Δυναμικού)
  •  Κοινωνιολόγους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς λειτουργούς
  •  Φοιτητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές
  •  Σε ανέργους με στόχο την παροχή γνώσεων για την προσωπική και επαγγελματική του ανάπτυξη

Γιατί να το παρακολουθήσω;

-Μοριοδοτείται  σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ),  ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. κ.α.

-Λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς ( ΚΕΚ, ΙΕΚ, Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Φροντιστήρια ΚΔΒΜ),

– Αποτελεί ένα ουσιαστικό εφόδιο για όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ή εργάζονται σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες και επιχειρήσεις.

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

 Εννοιολογική αποσαφήνιση «Προσωπικών Δεξιοτήτων» (soft skills)

 Επικοινωνιακές Δεξιότητες και Διαπροσωπικές Σχέσεις

 Η αξιοποίηση των δεξιοτήτων επικοινωνίας στο χώρο της εργασίας

 Διαχείριση Άγχους (Stress Management) – Στρες, άγχος και αντιμετώπιση

 Διαχείριση Χρόνου (Time Management) – Τρόποι αντίληψης και στρατηγικές διαχείρισης του χρόνου από μαθητές με ΔΕΠ-Υ

 Διαχείριση θυμού (anger management) – Προβλήματα Θυμού και Τρόποι Διαχείρισης

 Συναισθηματική Νοημοσύνη και Επικοινωνία

 Ενίσχυση αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης

 Οι συγκρούσεις και οι στρατηγικές χειρισμού τους

 Συγκρούσεις στο Σχολικό Περιβάλλον – Τρόποι αντιμετώπισής τους

 Προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη και ο ρόλος του δασκάλου

 Διαπραγμάτευση- Μοντέλα διαπραγμάτευσης- Έμφαση στο “win-win”

Μεθοδολογία

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο:

 Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning).
 Περιλαμβάνει e-books, πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, άρθρα, διπλωματικές, βιβλιογραφία.
 Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου ολοκληρώνεται με την εκπόνηση εργασιών ανάλογα με τις διδακτικές ώρες του κάθε σεμιναρίου.

Υποβολή Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αίτησης Συμμετοχής:

1.Αίτηση εγγραφής

2.Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

3.Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

4.Αποδεικτικό Πληρωμής (στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών

-Ηλεκτρονικά με σκαναρισμένα τα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@akadimoskek.gr

-Με αποστολή Φακέλου με τα δικαιολογητικά στην Διεύθυνση : ΚΕΚ Ακάδημος, Εδέσσης 17, ΤΚ 59132, τηλ. 2331120342

 

Κόστος Συμμετοχής

Συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο:

Χειμερινή Προσφορά Κόστος προγράμματος 190€ σε 2 δόσεις (1η δόση κατά την εγγραφή και 2η δόση με την παράδοση των τελικών εργασιών).

Με την λήξη του σεμιναρίου χορηγείται Επίσημο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Με κάθε εγγραφή σε οποιοδήποτε Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 400 Ωρών, ΔΩΡΕΑΝ το Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο στη "Διδακτική και Μεθοδολογία σε Δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων" διάρκειας 150 ωρών αρχικής αξίας 170€.

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!