Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό σεμινάριο στην Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Διάρκεια:
400 Δ.Ω (3 μήνες)

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Το ΚΕΚ Ακάδημος πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποιήσης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497 διοργανώνει το Μοριοδοτούμενο Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου.

Σκοπός του προγράμματος

Απώτερος στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατανόηση της σημασίας της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στην χώρα μας. Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για να μπορούν να αξιολογούν ορθά με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων, εργαλείων και τεχνικών, με στόχο την βελτίωση και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μονάδων.

Σε ποιους απευθύνεται

  •  Σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Στελέχη εκπαίδευσης
  •  Σε Στελέχη Δημόσιων Οργανισμών και υπαλλήλων
  •  Στελέχη και υποψήφια στελέχη επιχειρήσεων (Διευθυντές, Προϊστάμενοι Υπεύθυνοι Ανθρώπινου Δυναμικού)
  •  Κοινωνιολόγους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς λειτουργούς
  •  Φοιτητές
  •  Σε όσους ενδιαφέρονται να εργασθούν σαν Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας

 Γιατί να το παρακολουθήσω;

-Μοριοδοτείται  σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ),  ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. κ.α.

-Λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς ( ΚΕΚ, ΙΕΚ, Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Φροντιστήρια ΚΔΒΜ),

– Αποτελεί ένα ουσιαστικό εφόδιο για όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια  εκπαίδευση, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα.

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

 Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου: νομοθετικό πλαίσιο και αντιδράσεις
 H αξιολόγηση της επίδοσης των εκπαιδευομένων στα σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα
 Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού – Κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού
 Η αξιολόγηση/αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας
 Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων: Θεωρητικό πλαίσιο και διαδικασίες
 Εκπόνηση Σχεδίων δράσης
 Ρόλος των Διευθυντών στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
 Εκπαιδευτική ηγεσία – Τρόποι διοίκησης και ηγεσίας σχολικών μονάδων
 Επαγγελματική εξέλιξη και προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προσωπικού
 Αποτελεσματικότητα-Αποδοτικότητα
 Σχολική Μονάδα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Μεθοδολογία

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο:

 Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning).
 Περιλαμβάνει e-books, πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, άρθρα, διπλωματικές, βιβλιογραφία.
 Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου ολοκληρώνεται με την εκπόνηση εργασιών ανάλογα με τις διδακτικές ώρες του κάθε σεμιναρίου.

Υποβολή Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αίτησης Συμμετοχής:

1.Αίτηση εγγραφής

2.Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

3.Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

4.Αποδεικτικό Πληρωμής (στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών

-Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@akadimoskek.gr

-Με αποστολή Φακέλου στη Διεύθυνση : ΚΕΚ Ακάδημος, Εδέσσης 17, ΤΚ 59132, τηλ. 2331120342 

 

Κόστος Συμμετοχής

Συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο:

Χειμερινή Προσφορά Κόστος προγράμματος 190€ σε 2 δόσεις (1η δόση κατά την εγγραφή και 2η δόση με την παράδοση των τελικών εργασιών).

Με την λήξη του σεμιναρίου χορηγείται Επίσημο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Με κάθε εγγραφή σε οποιοδήποτε Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 400 Ωρών, ΔΩΡΕΑΝ το Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο στη "Διδακτική και Μεθοδολογία σε Δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων" διάρκειας 150 ωρών αρχικής αξίας 170€.

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!