Επιμορφωτικό σεμινάριο στην Διδακτική και Μεθοδολογία της Αγγλικής Γλώσσας

Διάρκεια: 250 Δ.Ω.

Επιμορφωτικό σεμινάριο στην Διδακτική και Μεθοδολογία της Αγγλικής Γλώσσας

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Το ΚΕΚ Ακάδημος πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497 διοργανώνει το Μοριοδοτούμενο Εξ΄Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Διδακτική και Μεθοδολογία της Αγγλικής Γλώσσας.

Σκοπός του προγράμματος

Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις σε θέματα σύγχρονων μεθόδων διδακτικής και θα μπορούν να πραγματοποιούν διδακτικούς σχεδιασμούς σύμφωνα με την φιλοσοφία  των νέων Προγραμμάτων Σπουδών. Επιπλέον θα  και θα ενημερωθούν για διάφορα θέματα εκπαίδευσης. Ειδικότερα θα επιδιώξουμε την εξοικείωση με διδακτικά μοντέλα, που βελτιώνουν την επίδοση των μαθητών μέσα και από την βελτίωση της επικοινωνιακής λειτουργίας των εκπαιδευτικών. Επιπλέον οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικές μεθόδους προσέγγισης των Θετικών Επιστημών και να οργανώνουν προγράμματα διδασκαλίας. Επιπλέον θα εκπαιδευτούν στο να χρησιμοποιούν αποτελεσματικές μεθόδους προσέγγισης της διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε ποιους απευθύνεται

  •  Σε αποφοίτους Αγγλικής Φιλολογίας (απόφοιτοι φιλολογίας και εκπαιδευτικοί με επάρκεια διδασκαλίας)
  •  Σε καθηγητές Αγγλικών
  •  Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Αγγλικής Γλώσσας.
  •  Σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς της Αγγλικής Γλώσσας.

 Γιατί να το παρακολουθήσω;

-Μοριοδοτείται  σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ),  ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. κ.α.

-Λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς ( ΚΕΚ, ΙΕΚ, Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Φροντιστήρια ΚΔΒΜ)

Υποβολή Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αίτησης Συμμετοχής:

1.Αίτηση εγγραφής

2.Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

3.Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

4.Αποδεικτικό Πληρωμής (στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)

 

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών

-Ηλεκτρονικά με σκαναρισμένα τα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@akadimoskek.gr

-Με αποστολή Φακέλου με τα δικαιολογητικά στην Διεύθυνση : ΚΕΚ Ακάδημος, Εδέσσης 17, ΤΚ 59132, τηλ. 2331120342

Συμμετοχή:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 1/9  Η συμμετοχή στο σεμινάριο ανέρχεται στα 190 €

Αρχική τιμή προγράμματος 350€

Με την λήξη του σεμιναρίου χορηγείται Επίσημο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!