Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Διάρκεια:
400 Δ.Ω. (3 μήνες)
 

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Το ΚΕΚ Ακάδημος πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497 διοργανώνει το Μοριοδοτούμενο Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων.

Σκοπός του προγράμματος

Οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες  και τις γνώσεις για τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό και τη διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού, την σύνδεση των εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών με τους κοινωνικούς θεσμούς, την ανάπτυξη εκπαιδευτικών μονάδων, την οικονομική διαχείριση και τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων στους εν λόγω οργανισμούς.

Σε ποιους απευθύνεται

  •  Σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  •  Σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να ενταχθούν στον χώρο της διοίκησης της εκπαίδευσης
  •  Σε σχολικούς συμβούλους
  •  Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές

 Γιατί να το παρακολουθήσω;

-Μοριοδοτείται  σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ),  ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. κ.α.

-Λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς ( ΚΕΚ, ΙΕΚ, Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Φροντιστήρια ΚΔΒΜ)

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

 Η οργάνωση-διοίκηση της εκπαίδευσης ως επιστημονικό αντικείμενο
 Εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική και περιθώρια αυτονομίας της σχολικής μονάδας
 Διευθυντής, κλίμα και κουλτούρα διδασκόντων
 Το συνεργατικό-δημιουργικό μοντέλο διοίκησης
 Η κουλτούρα της σχολικής μονάδας-Ο ρόλος του διευθυντή
 Το πολυσύνθετο έργο του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας
 Ο ρόλος των διευθυντών στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
 Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα – Σχολική Μονάδα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
 Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην οργάνωση, διαχείριση και διοίκηση της σύγχρονης σχολικής μονάδας
 Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός-Παραδείγματα Σχεδίων Δράσης
 Βελτίωση του πλαισίου της οργάνωσης και της διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων
 Σύγχρονες τάσεις στην εκπαιδευτική διοίκηση των αναπτυγμένων χωρών
 Η απουσία των γυναικών εκπαιδευτικών από την εκπαιδευτική διοίκηση
 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ως παράμετρος του στρατηγικού και λειτουργικού προγραμματισμού
 Εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαιδευτική μονάδα

Μεθοδολογία

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο:

 Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning).
 Περιλαμβάνει e-books, πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, άρθρα, διπλωματικές, βιβλιογραφία.
 Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου ολοκληρώνεται με την εκπόνηση εργασιών ανάλογα με τις διδακτικές ώρες του κάθε σεμιναρίου.

Υποβολή Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αίτησης Συμμετοχής:

1.Αίτηση εγγραφής

2.Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

3.Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

4.Αποδεικτικό Πληρωμής (στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών

-Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@akadimoskek.gr

-Με αποστολή Φακέλου στη Διεύθυνση : ΚΕΚ Ακάδημος, Εδέσσης 17, ΤΚ 59132, τηλ. 2331120342 

 

Κόστος Συμμετοχής

Κόστος Συμμετοχής

Συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο:
Χειμερινή Προσφορά Κόστος προγράμματος 190€ σε 2 δόσεις (1η δόση κατά την εγγραφή και 2η δόση με την παράδοση των τελικών εργασιών). Με την λήξη του σεμιναρίου χορηγείται Επίσημο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!