Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή, Διαφοροποίηση και Ανάπτυξη Προγραμμάτων

Διάρκεια:
400 Δ.Ω. (3 μήνες)

Ειδική Αγωγή, Διαφοροποίηση και Ανάπτυξη Προγραμμάτων

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Το ΚΕΚ Ακάδημος πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497 διοργανώνει το Μοριοδοτούμενο Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή, Διαφοροποίηση και Ανάπτυξη Προγραμμάτων.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να εκπαιδευτούν πάνω σε ειδικές περιπτώσεις παιδιών που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ταυτόχρονα να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες των μαθησιακών δυσκολιών, τις αιτίες και τα συμπτώματα, τις μεθόδους αξιολόγησης και την δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης που θα είναι κατάλληλα για τις ανάγκες των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε ποιους απευθύνεται

  •  Σε όσους επιθυμούν να ενταχθούν στα ΚΔΒΜ και δομές εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα έχουν επιπλέον μοριοδότηση.
  •  Σε όλους τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται στα θέματα της Ειδικής αγωγής, νηπιαγωγούς, βρεφονηπιοκόμους
  •  Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντιστοίχων ειδικοτήτων.
  •  Ψυχολόγους, Κοινωνιολόγους, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές και Κοινωνικούς Λειτουργούς

 Γιατί να το παρακολουθήσω;

– Μοριοδοτείται  σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ),  ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. κ.α.

-Λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς ( ΚΕΚ, ΙΕΚ, Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ).

-Παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις σε εκπαιδευτικούς που θέλουν να δουλέψουν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

 Διαφοροποίηση-καθορισμός πλαισίου και ανάλυση περιεχομένου
 Ο ρόλος της αξιολόγησης στη διαφοροποιημένη διδασκαλία
 Μαθησιακή αξιολόγηση
 Αξιολόγηση προγραμμάτων που προάγουν την Ενιαία Εκπαίδευση
 Μαθησιακές Δυσλειτουργίες – Δυσλεξία
 Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ)
 Παιδιά με προβλήματα ακοής και όρασης: παιδαγωγική, κοινωνική & συναισθηματική εξέλιξη
 Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος
 Νοητική Καθυστέρηση
 Εγκεφαλική Παράλυση
 Προβλήματα Συμπεριφοράς
 Ανάγνωση, Απλοποίηση κειμένου, Γραπτή Έκφραση, Κατανόηση κειμένου, Ορθογραφία
 Η διδασκαλία της φωνολογικής επίγνωσης
 Διαφοροποίηση στα διαγωνίσματα, τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες
 Παραδείγματα διδακτικών σεναρίων

Μεθοδολογία

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο:

 Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning).
 Περιλαμβάνει e-books, πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, άρθρα, διπλωματικές, βιβλιογραφία.
 Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου ολοκληρώνεται με την εκπόνηση εργασιών ανάλογα με τις διδακτικές ώρες του κάθε σεμιναρίου.

Υποβολή Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αίτησης Συμμετοχής:

1.Αίτηση εγγραφής

2.Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

3.Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

4.Αποδεικτικό Πληρωμής (στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών

-Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@akadimoskek.gr

-Με αποστολή Φακέλου στη Διεύθυνση : ΚΕΚ Ακάδημος, Εδέσσης 17, ΤΚ 59132, τηλ. 2331120342 

 

Κόστος Συμμετοχής

Συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο:

Χειμερινή Προσφορά Κόστος προγράμματος 190€ σε 2 δόσεις (1η δόση κατά την εγγραφή και 2η δόση με την παράδοση των τελικών εργασιών).

Με την λήξη του σεμιναρίου χορηγείται Επίσημο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Με κάθε εγγραφή σε οποιοδήποτε Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 400 Ωρών, ΔΩΡΕΑΝ το Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο στη "Διδακτική και Μεθοδολογία σε Δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων" διάρκειας 150 ωρών αρχικής αξίας 170€.

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!