Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό σεμινάριο στην Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων

Διάρκεια:
400 Δ.Ω. (3 μήνες)

Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Το ΚΕΚ Ακάδημος πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497 διοργανώνει το Μοριοδοτούμενο Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση του ρόλου του Προϊσταμένου.  Θα εξοικειωθούν με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων έτσι ώστε να διοικούν με τρόπο αποδοτικό και αποτελεσματικό στο τμήμα τους, στα πλαίσια του Management.

Σε ποιους απευθύνεται

  •  Στα άτομα που εργάζονται είτε θέλουν να εργαστούν ως Στέλεχος στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Καριέρας σε Πολυεθνικές Εταιρίες
  •  Σε Στελέχη Δημόσιων Οργανισμών και υπαλλήλων
  •  Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντιστοίχων ειδικοτήτων.
  •  Σε όσους επιθυμούν να ενταχθούν στα ΚΔΒΜ και δομές εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα έχουν επιπλέον μοριοδότηση.
  •  Κοινωνιολόγους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς λειτουργούς

Γιατί να το παρακολουθήσω;

-Μοριοδοτείται  σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ),  ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. κ.α.

-Λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς ( ΚΕΚ, ΙΕΚ, Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ).

-Αποτελεί ένα ουσιαστικό εφόδιο για όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν  είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα.

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

 Οι βασικές λειτουργίες του Management
 Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων
 Ο ρόλος και οι ικανότητες των προϊσταμένων τμημάτων
 Προς ένα νέο, σύγχρονο και αξιοκρατικό σύστημα επιλογής προϊσταμένων
 Ηγεσία και σύγχρονοι Δημόσιοι Οργανισμοί
 Ηγεσία και Διοίκηση στα Σχολεία
 Οργανωσιακή Κουλτούρα και Οργανωσιακό Κλίμα
 Συναισθηματική νοημοσύνη και ηγεσία: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Ερευνητικά Ευρήματα
 Παρακίνηση και συνεργασία προσωπικού – Δημιουργία κλίματος κινήτρων
 Διαχείριση και διαμεσολάβηση των συγκρούσεων
 Επίλυση συγκρούσεων στο χώρο εργασίας: στρατηγικές για όλους
 Διαχείριση έργου (Project Management) και Διοίκηση μέσω στόχων

Μεθοδολογία

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο:

 Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning).
 Περιλαμβάνει e-books, πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, άρθρα, διπλωματικές, βιβλιογραφία.
 Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου ολοκληρώνεται με την εκπόνηση εργασιών ανάλογα με τις διδακτικές ώρες του κάθε σεμιναρίου.

Υποβολή Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αίτησης Συμμετοχής:

1.Αίτηση εγγραφής

2.Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

3.Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

4.Αποδεικτικό Πληρωμής (στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών

-Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@akadimoskek.gr

-Με αποστολή Φακέλου στη Διεύθυνση : ΚΕΚ Ακάδημος, Εδέσσης 17, ΤΚ 59132, τηλ. 2331120342 

 

Κόστος Συμμετοχής

Συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο:

Χειμερινή Προσφορά Κόστος προγράμματος 190€ σε 2 δόσεις (1η δόση κατά την εγγραφή και 2η δόση με την παράδοση των τελικών εργασιών).

Με την λήξη του σεμιναρίου χορηγείται Επίσημο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Με κάθε εγγραφή σε οποιοδήποτε Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 400 Ωρών, ΔΩΡΕΑΝ το Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο στη "Διδακτική και Μεθοδολογία σε Δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων" διάρκειας 150 ωρών αρχικής αξίας 170€.

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!