Επιμορφωτικό σεμινάριο στην Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης

Διάρκεια:
400 Δ.Ω. (3 μήνες)

Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Το ΚΕΚ Ακάδημος πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497 διοργανώνει το Μοριοδοτούμενο Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι  να αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα που απαιτούνται για την υποστήριξη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Ο ρόλος του συνοδού παράλληλης στήριξης είναι ιδιαίτερα απαιτητικός καθώς  ο εκπαιδευτής θα πρέπει να μπορεί να αφουγκραστεί και να επικοινωνήσει με τους υπόλοιπους τις ανάγκες του μαθητή, και να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του.

Σε ποιους απευθύνεται

  •  Σε όλους τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης νηπιαγωγούς, βρεφονηπιοκόμους
  •  Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντιστοίχων ειδικοτήτων.
  •  Σε όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο της εκπαίδευσης
  •  Σε λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, σε αποφοίτους ανθρωπιστικών επιστημών
  •  Σε γονείς
  •  Σε όσους δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή

 Γιατί να το παρακολουθήσω;

-Μοριοδοτείται  σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ),  ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. κ.α.

-Λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς ( ΚΕΚ, ΙΕΚ, Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Κέντρα Δια Βιου Μάθησης (ΚΔΒΜ).

-Παρέχει τις απαιτούμενες γνώσεις σε όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της ειδικής αγωγής.

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

 Εισαγωγή στην ειδική/συμπεριληπτική εκπαίδευση
 Η Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα: εννοιολογικές και κριτικές θεωρήσεις
 Ενταξιακή Εκπαίδευση & Κοινωνική Δικαιοσύνη στη Σύγχρονη Εποχή: Ερωτήματα και Προβληματισμοί
 Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 Ο ρόλος του συνοδού παράλληλης στήριξης
 Μαθησιακές Δυσκολίες: Βασικές έννοιες & χαρακτηριστικά
 Νοητική Καθυστέρηση: Γενετικά Σύνδρομα Νοητικής Καθυστέρησης
 Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
 Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερικινητικότητα
 Αξιολόγηση γνωστικών ικανοτήτων μαθητών και ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση
 Διαχείριση κρίσεων στη σχολική μονάδα – Σχολικός εκφοβισμός
 Ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νευροαναπτυξιακές διαταραχές
 Παραδείγματα διδακτικών σεναρίων

Μεθοδολογία

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο:

 Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning).
 Περιλαμβάνει e-books, πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, άρθρα, διπλωματικές, βιβλιογραφία.
 Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου ολοκληρώνεται με την εκπόνηση εργασιών ανάλογα με τις διδακτικές ώρες του κάθε σεμιναρίου.

Υποβολή Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αίτησης Συμμετοχής:

1.Αίτηση εγγραφής

2.Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

3.Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

4.Αποδεικτικό Πληρωμής (στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών

-Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@akadimoskek.gr

-Με αποστολή Φακέλου στη Διεύθυνση : ΚΕΚ Ακάδημος, Εδέσσης 17, ΤΚ 59132, τηλ. 2331120342 

 

Κόστος Συμμετοχής

Συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο:

Χειμερινή Προσφορά Κόστος προγράμματος 190€ σε 2 δόσεις (1η δόση κατά την εγγραφή και 2η δόση με την παράδοση των τελικών εργασιών). Με την λήξη του σεμιναρίου χορηγείται Επίσημο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!