Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό σεμινάριο στην Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή

Διάρκεια:
40
0 Δ.Ω.

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Το ΚΕΚ Ακάδημος πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497 διοργανώνει το Μοριοδοτούμενο Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή.

Σκοπός του προγράμματος

Οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και την εξοικείωση σε εξειδικευμένα θέματα αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σε ποιους απευθύνεται

  •  Σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, νηπιαγωγούς, νηπιοβρεφοκόμους
  •  Σε ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικό βοηθητικό προσωπικό
  •  Σε σχολικούς συμβούλους
  •  Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές
  •  Σε γονείς με παιδιά με εκπαιδευτικές ανάγκες

Γιατί να το παρακολουθήσω;

-Μοριοδοτείται  σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ),  ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. κ.α., σε όλους τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

-Λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς ( ΚΕΚ, ΙΕΚ, Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Φροντιστήρια ΚΔΒΜ),

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

 Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή: νομοθετικό πλαίσιο και κριτικές θεωρήσεις
 Ειδική Ενταξιακή Αγωγή και Εκπαίδευση
 Η Ενιαία Εκπαίδευση ως Θέμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικής Δικαιοσύνης
 Συνεργασία παιδαγωγού τάξης και ειδικού παιδαγωγού
 Επικοινωνία γονέων παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες και εργαζομένων στην ειδική αγωγή
 Λειτουργία Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (ΚΕΔΔΥ)
 Εργοθεραπευτές: Η ζωγραφική στην εργοθεραπευτική παρέμβαση
 Οδηγός επαγγέλματος εργοθεραπευτή
 Λογοθεραπευτές: Ο ρόλος του λογοθεραπευτή στην ΕΑ
 Η σημασία των όρων Λογοθεραπευτής και Λογοπεδικός
 Φυσιοθεραπευτές: Κώδικας δεοντολογίας φυσικοθεραπευτών
 Κωδικοποίηση επαγγέλματος φυσιοθεραπευτή
 Εναλλακτικές βιωματικές θεραπείες (μουσικοθεραπεία, δραματοθεραπεία, εικαστική θεραπεία): επιτυγχάνοντας την ένταξη μέσω της τέχνης
 Ψυχολόγοι-Παιδοψυχίατροι: ο ρόλος τους, προβληματισμοί και προτάσεις
 Εκπαιδευτικοί, γονείς και παιδιά με ΕΕΑ-Διεπιστημονική συνεργασία
 Συμβουλευτική γονέων παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Μεθοδολογία

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο:

 Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning).
 Περιλαμβάνει e-books, πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, άρθρα, διπλωματικές, βιβλιογραφία.
 Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου ολοκληρώνεται με την εκπόνηση εργασιών ανάλογα με τις διδακτικές ώρες του κάθε σεμιναρίου.

Υποβολή Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αίτησης Συμμετοχής:

1.Αίτηση εγγραφής

2.Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

3.Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

4.Αποδεικτικό Πληρωμής (στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών

-Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@akadimoskek.gr

-Με αποστολή Φακέλου στη Διεύθυνση : ΚΕΚ Ακάδημος, Εδέσσης 17, ΤΚ 59132, τηλ. 2331120342 

 

Κόστος Συμμετοχής

Κόστος Συμμετοχής

Συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο:

Χειμερινή Προσφορά Κόστος προγράμματος 190€ σε 2 δόσεις (1η δόση κατά την εγγραφή και 2η δόση με την παράδοση των τελικών εργασιών). Με την λήξη του σεμιναρίου χορηγείται Επίσημο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!