Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό σεμινάριο στην Οργάνωση και το Σχεδιασμό Διδασκαλίας σε Ενήλικους και Ανήλικους Εκπαιδευόμενους

Διάρκεια:
10
0 Δ.Ω.

Οργάνωση και Σχεδιασμός Διδασκαλίας σε Ενήλικους και Ανήλικους Εκπαιδευόμενους

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Το ΚΕΚ Ακάδημος πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497 διοργανώνει το Μοριοδοτούμενο Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Οργάνωση και το Σχεδιασμό Διδασκαλίας σε Ενήλικους και Ανήλικους Εκπαιδευομένους.

Σκοπός του προγράμματος

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους  στην οργάνωση και τον σχεδιασμό διδασκαλίας σε ενήλικους και ανήλικους μαθητές.

Σε ποιους απευθύνεται

  •  Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται ή πρόκειται να στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  •  Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων.
  •  Σε όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων


Γιατί να το παρακολουθήσω;

-Μοριοδοτείται  σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ),  ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. κ.α.

-Λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς ( ΚΕΚ, ΙΕΚ, Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Κέντρα Δια Βιου Μάθησης (ΚΔΒΜ).

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

 Διδακτικές αρχές γενικής και ειδικής διδακτικής
 Σύγχρονες θεωρίες στη Διδακτική
 Σχεδιασμός και οργάνωση μιας διδασκαλίας: Μεθοδολογία σχεδιασμού και τεχνικές διδασκαλίας
 Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία
 Διαθεματικότητα και βιωματική-επικοινωνιακή μάθηση
 Η αξιολόγηση του μαθητή
 Σχέδια μαθήματος-Διδακτικά σενάρια

Μεθοδολογία

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο:

 Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning).
 Περιλαμβάνει e-books, πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, άρθρα, διπλωματικές, βιβλιογραφία.
 Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου ολοκληρώνεται με την εκπόνηση εργασιών ανάλογα με τις διδακτικές ώρες του κάθε σεμιναρίου.

Υποβολή Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αίτησης Συμμετοχής:

1.Αίτηση εγγραφής

2.Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

3.Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

4.Αποδεικτικό Πληρωμής (στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών

-Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@akadimoskek.gr

-Με αποστολή Φακέλου στη Διεύθυνση : ΚΕΚ Ακάδημος, Εδέσσης 17, ΤΚ 59132, τηλ. 2331120342 

 

Κόστος Συμμετοχής

Κόστος προγράμματος 150€

Με την λήξη του σεμιναρίου χορηγείται Επίσημο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!