Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό σεμινάριο στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Διάρκεια:
400 Δ.Ω (3 μήνες)

Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Το ΚΕΚ Ακάδημος πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497 διοργανώνει το Μοριοδοτούμενο Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει σαν σκοπό οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν την απαραίτητη επάρκεια γνώσεων για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των ενήλικων μαθητών τους. Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα μπορούν να πραγματοποιούν διδακτικούς σχεδιασμούς σύμφωνα με την φιλοσοφία και τους στόχους της εκπαίδευσης ενηλίκων. Θα είναι γνώστες σύγχρονων μεθόδων διδακτικής και θα μπορούν να οργανώνουν προγράμματα διδασκαλίας, ενώ παράλληλα θα χρησιμοποιούν αποτελεσματικές μεθόδους προσέγγισης της διδασκαλίας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Σε ποιους απευθύνεται

  •  Σε εκπαιδευτικούς και Στελέχη εκπαίδευσης
  •  Σε υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων, όλων των ειδικοτήτων, που επιθυμούν δώσουν εξετάσεις στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
  •  Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που ενδιαφέρονται να εργαστούν στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων
  •  Κοινωνιολόγους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς λειτουργούς

 Γιατί να το παρακολουθήσω;

-Μοριοδοτείται  σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ),  ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. κ.α.

-Λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς ( ΚΕΚ, ΙΕΚ, Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Φροντιστήρια ΚΔΒΜ),

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

 Τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων – Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων
 Η δυναμική της ομάδας – Οι ρόλοι των μελών σε μια ομάδα
 Θεωρίες μάθησης: συμπεριφοριστικές, γνωστικές, ανθρωπιστικές
 Δια Βίου Εκπαίδευση στην Ευρώπη και την Ελλάδα
 Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 Μεθοδολογία σχεδιασμού και τεχνικές διδασκαλίας στην εκπαίδευση ενηλίκων
 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση-Βασικές έννοιες, αρχές και στόχοι – Αναγνωρίζοντας τη διαπολιτισμική ικανότητα
 Η χρήση των εποπτικών μέσων διδασκαλίας στην εκπαίδευση ενηλίκων
 Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
 Παραδείγματα διδακτικών σεναρίων, μικροδιδασκαλιών, διαθεματικών δραστηριοτήτων, σχεδίων δράσης

Μεθοδολογία

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο:

 Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning).
 Περιλαμβάνει e-books, πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, άρθρα, διπλωματικές, βιβλιογραφία.
 Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου ολοκληρώνεται με την εκπόνηση εργασιών ανάλογα με τις διδακτικές ώρες του κάθε σεμιναρίου.

Υποβολή Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αίτησης Συμμετοχής:

1.Αίτηση εγγραφής

2.Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

3.Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

4.Αποδεικτικό Πληρωμής (στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών

-Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@akadimoskek.gr

-Με αποστολή Φακέλου στη Διεύθυνση : ΚΕΚ Ακάδημος, Εδέσσης 17, ΤΚ 59132, τηλ. 2331120342 

 

Κόστος Συμμετοχής

Συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο:

Χειμερινή Προσφορά Κόστος προγράμματος 190€ σε 2 δόσεις (1η δόση κατά την εγγραφή και 2η δόση με την παράδοση των τελικών εργασιών).

Με την λήξη του σεμιναρίου χορηγείται Επίσημο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Με κάθε εγγραφή σε οποιοδήποτε Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 400 Ωρών, ΔΩΡΕΑΝ το Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο στη "Διδακτική και Μεθοδολογία σε Δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων" διάρκειας 150 ωρών αρχικής αξίας 170€.

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!