Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό σεμινάριο στους Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Διάρκεια:
400 Δ.Ω. (3 μήνες)

Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Το ΚΕΚ Ακάδημος πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497 διοργανώνει το Μοριοδοτούμενο Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο στους Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε θέματα φύλαξης μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Το επιμορφωτικό σεμινάριο παρέχει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και ως προς αυτούς που ασκούν ή θέλουν να ασκήσουν το επάγγελμα, αλλά και για όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν θέση εκπαιδευτή στις αντίστοιχες ειδικότητες.

Σε ποιους απευθύνεται

  •  Σε όσους επιθυμούν να ενταχθούν στα ΚΔΒΜ και δομές εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα έχουν επιπλέον μοριοδότηση.
  •  Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντιστοίχων ειδικοτήτων.
  •  Φύλακες Μουσείων & Αρχαιολογικών Χώρων
  •  Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θεωρητικών και θετικών ειδικοτήτων, όπως ιστορικούς – αρχαιολόγους, φιλολόγους, ιστορικούς τέχνης, ψυχολόγους, καθηγητές φυσικής αγωγής, δικηγόρους, καθηγητές αγγλικής γλώσσας, γιατρούς, γεωπόνους.

 Γιατί να το παρακολουθήσω;

-Μοριοδοτείται  σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ),  ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. κ.α.

-Λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς ( ΚΕΚ, ΙΕΚ, Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ).

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

 Η φύλαξη των μουσείων & των αρχαιολογικών χώρων & η σχέση της με την πολιτιστική διαχείριση
 Ο ρόλος του υπεύθυνου ασφαλείας σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία
 Βασικά συστήματα ασφαλείας – Επιτήρηση σε προγράμματα ελεύθερου χρόνου
 Επιτήρηση σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους μουσείων: πιθανές εστίες κινδύνων, τρόποι άμεσης αντίδρασης και αντιμετώπισής τους
 Σύνταξη αναφορών συμβάντων: περιεχόμενο και τρόπος γραφής
 Ορισμοί και είδη μουσείων
 Οι αρμοδιότητες και ο ρόλος του προσωπικού ενός μουσείου
 Προστασία και ασφάλεια των συλλογών
 Μόνιμες και προσωρινές εκθέσεις
 Εκπαίδευση και δραστηριότητες σε μουσεία
 Διαχείριση Συλλογών, μουσειακές συλλογές και μουσειακά αρχεία
 Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς
 Οδηγός καλής συμπεριφοράς δημοσίων υπαλλήλων

Μεθοδολογία

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο:

 Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning).
 Περιλαμβάνει e-books, πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, άρθρα, διπλωματικές, βιβλιογραφία.
 Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου ολοκληρώνεται με την εκπόνηση εργασιών ανάλογα με τις διδακτικές ώρες του κάθε σεμιναρίου.

Υποβολή Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αίτησης Συμμετοχής:

1.Αίτηση εγγραφής

2.Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

3.Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

4.Αποδεικτικό Πληρωμής (στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών

-Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@akadimoskek.gr

-Με αποστολή Φακέλου στη Διεύθυνση : ΚΕΚ Ακάδημος, Εδέσσης 17, ΤΚ 59132, τηλ. 2331120342 

 

Κόστος Συμμετοχής

Συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο:

Χειμερινή Προσφορά Κόστος προγράμματος 190€ σε 2 δόσεις (1η δόση κατά την εγγραφή και 2η δόση με την παράδοση των τελικών εργασιών).

Με την λήξη του σεμιναρίου χορηγείται Επίσημο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Με κάθε εγγραφή σε οποιοδήποτε Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 400 Ωρών, ΔΩΡΕΑΝ το Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο στη "Διδακτική και Μεθοδολογία σε Δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων" διάρκειας 150 ωρών αρχικής αξίας 170€.

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!