Ακάδημος

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης

& Ξένων Γλωσσών

Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική Υποστήριξη

Ακάδημος – Η ιδανική επιλογή.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Ξένων Γλωσσών Ακάδημος αποτελεί την ιδανικότερη επιλογή σε ότι αφορά τη Δια Βίου Μάθηση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Εξειδικευμένες δράσεις και ολοκληρωμένα προγράμματα δίνουν λύσεις στις ανάγκες σας.

Ο Ακάδημος, ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης & Ξένων Γλωσσών, έχει πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.- Αρ. Αδείας 2000497) για την παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και συναφών προς αυτήν δραστηριοτήτων όπως έρευνες, μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτιζόμενους, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, κοινοτικές πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστήριξης της απασχόλησης.

Η Εταιρεία μας υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα και πιστοποιεί την ποιότητα εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Στρατηγική και Όραμα

Με στρατηγική και όραμα σχεδιάζουμε την εφαρμογή εξειδικευμένων δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης, βοηθώντας τις επιχειρήσεις και το ανθρώπινο δυναμικό τους στον Ευρωπαϊκό προσανατολισμό και στην εξωστρέφεια.

Επαγγελματική Κατάρτιση

Με αναβαθμισμένη εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση αξιοποιούμε τις δυνατότητες που μας δίνει η Κοινωνία της Πληροφορίας και βελτιώνουμε την ανταγωνιστικότητα οργανισμών και επιχειρήσεων.

Αξιοποίηση πόρων

Με την ορθολογική αξιοποίηση ιδιωτικών ή κοινοτικών πόρων δημιουργούμε ένα σημαντικό εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης.

Γνώση και Κατάρτιση

Με γνώση και κατάρτιση είμαστε ο ιδιωτικός φορέας που χρησιμοποιεί τη διεθνή τεχνογνωσία και την εφαρμόζει σε ανθρώπους που υποστηρίζουν την «Δια Βίου Μάθηση», καθώς και σε υποστηρικτικές συνεργασίες επιχειρηματιών.

Άριστα Εκπαιδευμένο Προσωπικό

Με άριστα εκπαιδευμένο στελεχιακό προσωπικό, αξιοποιούμε το ανθρώπινο δυναμικό ως βασικό μοχλό ανάπτυξης, ενισχύοντας τα ιδιαίτερα επαγγελματικά προσόντα και τις ατομικές δεξιότητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Σύγχρονοι Τρόποι Διδασκαλίας

Με σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας και δυνατότητα πρόσβασης σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.), είμαστε δίπλα σε όλους εσάς τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες, εργαζομένους και ανέργους.

Με τις επιπλέον γνώσεις που θα αποκτήσετε στον Ακάδημο, για τα σύγχρονα επαγγέλματα και τις ειδικότητες, θα επαυξήσετε τις ικανότητές σας.

Οι γνώσεις μας στην οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, σεμιναρίων και προγραμμάτων κορυφαίας τεχνολογίας, μας παρέχουν τη δυνατότητα προσφοράς ποιοτικότερων υπηρεσιών κατάρτισης ατόμων και επιχειρήσεων, σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.

 

Ο Ακάδημος είναι το δικό σας Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Ρωτήστε μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με παροχές υπηρεσιών υψηλής επαγγελματικής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας.

Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την ένταξη και την απασχόλησή σας σε Καινοτόμες Αναπτυξιακές Δράσεις.

Σας περιμένουμε!