Λογιστική Πράξης

Διάρκεια: 60 Δ.Ω.

Λογιστική

Εγγραφή

Τηλ. Επικοινωνίας
23311 20342

Το ΚΕΚ Ακάδημος παρέχει το πρότυπο πρόγραμμα λογιστικής “Λογιστική Πράξης”.

Σε ποιους απευθύνεται

Στο πρόγραμμα μπορούν να φοιτήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να δουν την λογιστική από την πρακτική της πλευρά.

Σκοπός του προγράμματος

Η συνεχής μηχανογράφηση των επιχειρήσεων και των λογιστηρίων δημιούργησε την ανάγκη κατάρτισης εξειδικευμένου προσωπικού για τη χρήση των μηχανογραφημένων λογιστικών πακέτων. Ακριβώς αυτός είναι και ο σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματός μας.

Θεματολογίες προγράμματος

Διδάσκονται και αναλύονται οι ενότητες:

  1. Εισαγωγή σε λογιστικές έννοιες, λογιστικής διαχείρισης,
  εισαγωγή στον Κ.Φ.Α.Σ και επεξήγηση καθημερινών χρήσιμων εντύπων.

  2. Ανάλυση και εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ μέσω διάφορων εγγραφών

  3. Εμπορική Διαχείριση μέσω του προγράμματος της Singular Logic.

  Διαχείριση:
  ✓Αποθήκης
  ✓Πελατών
  ✓Προμηθευτών
  ✓Αξιογράφων
  ✓Παραστατικών (Πωλήσεων-Αγορών)

  4. Λογιστική Διαχείριση:
  ✓Τήρηση βιβλίων Γ’ Κατηγορίας
  ✓Καθημερινές λογιστικές εγγραφές Εταιρίας-(Δικαιολογητικά-Καταχωρίσεις)
  ✓Πλήρες και ολοκληρωμένο υπόδειγμα Λογιστικής Διαχείρισης Εταιρίας σε Μηχανογραφημένο περιβάλλον μέσω παραστατικών και λοιπών εντύπων.

  5. Β’ Κατηγορίας Έσοδα/Έξοδα:
  Τήρηση βιβλίων Β’ κατηγορίας με καθημερινή καταχώριση λογιστικών γεγονότων μέσω ολοκληρωμένου μηχανογραφημένου υποδείγματος και εντύπων με χρήση του προγράμματος της Epsilon Net.

  6. Εργατικά:
  Εργατικές και Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις, Μισθοδοσία, Μηχανογράφηση εργατικών, Λογιστικό άρθρο μισθοδοσίας

Πώς θα με βοηθήσει το πρόγραμμα «Λογιστική Πράξης» στην καριέρα μου;

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι:

✓ Μπορούν να εργαστούν ως βοηθοί λογιστών, ως υπάλληλοι λογιστηρίου ή υπάλληλοι γραφείου σε επιχειρήσεις.

✓ Βεβαίωση Κατάρτισης
Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα με επιτυχία θα λάβουν Βεβαίωση Κατάρτισης από φορέα αδειοδοτημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας – ΕΟΠΠΕΠ Αρ. Αδείας: Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497

Γιατί επιλέγω το Κ.Ε.Κ Ακάδημος

• Aνάλυση αναγκών των συμμετεχόντων
• Υψηλής ποιότητας Προγράμματα Σπουδών
• Άρτια καταρτισμένοι Εκπαιδευτές
• Ουσιαστική Ποιοτική Εκπαίδευση
• Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας & Νέες τεχνολογίες

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!