Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό σεμινάριο στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διάρκεια:
400 Δ.Ω (3 μήνες)

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Το ΚΕΚ Ακάδημος πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497 διοργανώνει το Μοριοδοτούμενο Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.

Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει σαν στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευομένων σε θέματα που αφορούν την εθνική και πολιτισμική ετερότητα στην κοινωνία και στο σχολείο και την διευκόλυνση της προσαρμογής και πρόσβασης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (ομογενείς, πρόσφυγες, αλλοδαποί, Ρομά, μουσουλμάνοι της Θράκης,)  στο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και στη διατύπωση των βασικών αρχών για την εκπαιδευτική της διαχείριση με έναν διαπολιτισμικό προσανατολισμό.

Σε ποιους απευθύνεται

  Το σεμινάριο απευθύνεται:
  1. σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.
  2. σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, νηπιαγωγούς, νηπιοβρεφοκόμους, ψυχολόγους, καθώς και άλλους ειδικούς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (Πτυχιούχοι: ΑΕΙ Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, ΤΕΙ: Κοινωνικής Εργασίας, ΙΕΚ: Ειδικής Προσχολικής Αγωγής, ΙΕΚ: Προσχολικής αγωγής, δραστηριοτήτων δημιουργίας & έκφρασης).
  3. σε σχολικούς συμβούλους.
  4. σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης
  5. σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων.
  6. σε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό με στόχο να διδάξουν την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό.
  7. σε εκπαιδευτικούς σε διαπολιτισμικά σχολεία και σχολεία ειδικής αγωγής.
  8. σε κοινωνιολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.
  9. σε υπηρετούντες στα Υπουργεία.
  10. σε δικηγόρους.
  11. σε διερμηνείς.
  12. σε όσους επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με στόχο τη δυναμική τους ένταξη σε προσφυγικές δομές και «Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο».

Γιατί να το παρακολουθήσω;

– Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 0,5 μονάδες σύμφωνα με: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4473/2017

– Το σεμινάριο επιπλέον δύναται να μοριοδοτηθεί σε οποιεσδήποτε μελλοντικές προκηρύξεις προσλήψεων εκπαιδευτικών, οι οποίες απαιτούν την απόδειξη του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου.

-Μοριοδοτείται  σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ),  ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. κ.α.

-Λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς ( ΚΕΚ, ΙΕΚ, Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Φροντιστήρια ΚΔΒΜ),

Θεματικές Ενότητες

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Πολυπολιτισμικότητα και ανθρώπινα δικαιώματα
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στον ευρωπαϊκό χώρο – παραδείγματα
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Μοντέλα διαχείρισης της ετερότητας στην εκπαίδευση
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαπολιτισμική διαχείριση της ετερότητας
ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Πρακτικές διαπολιτισμικής διαχείρισης της ετερότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία
ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Η συμβολή της λογοτεχνίας στη διαπολιτισμική διαχείριση της ετερότητας
ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Σχολική βία και πολυπολιτισμικότητα
ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Διαπολιτισμικότητα – πολυπολιτισμικότητα και διαχείριση συγκρούσεων
ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Διαπολιτισμική εκπαίδευση και διγλωσσία
ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Στερεότυπα και προκαταλήψεις

Μεθοδολογία

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο:

 Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning).
 Περιλαμβάνει πλήρες HANDBOOK για κάθε ενότητά του: E–books, πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό), πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές-ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα, εργασίες-δραστηριότητες και πλήρη βιβλιογραφία-δικτυογραφία), πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, άρθρα, διπλωματικές.
 Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου ολοκληρώνεται με την εκπόνηση εργασιών ανάλογα με τις διδακτικές ώρες του κάθε σεμιναρίου.

Υποβολή Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αίτησης Συμμετοχής:

1.Αίτηση εγγραφής

2.Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

3.Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

4.Αποδεικτικό Πληρωμής (στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών

-Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@akadimoskek.gr

-Με αποστολή Φακέλου στη Διεύθυνση : ΚΕΚ Ακάδημος, Εδέσσης 17, ΤΚ 59132, τηλ. 2331120342 

 

Κόστος Συμμετοχής

Συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο:

Χειμερινή Προσφορά Κόστος προγράμματος 190€ σε 2 δόσεις (1η δόση κατά την εγγραφή και 2η δόση με την παράδοση των τελικών εργασιών).

Με την λήξη του σεμιναρίου χορηγείται Επίσημο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Με κάθε εγγραφή σε οποιοδήποτε Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 400 Ωρών, ΔΩΡΕΑΝ το Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο στη "Διδακτική και Μεθοδολογία σε Δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων" διάρκειας 150 ωρών αρχικής αξίας 170€.

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!