Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό σεμινάριο στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διάρκεια:
400 Δ.Ω (3 μήνες)

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Το ΚΕΚ Ακάδημος πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497 διοργανώνει το Μοριοδοτούμενο Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.

Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει σαν στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευομένων σε θέματα που αφορούν την εθνική και πολιτισμική ετερότητα στην κοινωνία και στο σχολείο και την διευκόλυνση της προσαρμογής και πρόσβασης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (ομογενείς, πρόσφυγες, αλλοδαποί, Ρομά, μουσουλμάνοι της Θράκης,)  στο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και στη διατύπωση των βασικών αρχών για την εκπαιδευτική της διαχείριση με έναν διαπολιτισμικό προσανατολισμό.

Σε ποιους απευθύνεται

  •  Σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Στελέχη εκπαίδευσης
  •  Σε υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων, σε σχολικούς συμβούλους.
  •  Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που ενδιαφέρονται να εργαστούν στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων
  •  Κοινωνιολόγους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς λειτουργούς, δικηγόρους, διερμηνείς
  • σε όσους επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με στόχο τη δυναμική τους ένταξη σε προσφυγικές δομές και «Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο».
  •  Σε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό με στόχο να διδάξουν την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό.

Γιατί να το παρακολουθήσω;

-Μοριοδοτείται  σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ),  ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. κ.α.

-Λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς ( ΚΕΚ, ΙΕΚ, Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Φροντιστήρια ΚΔΒΜ),

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση-Βασικές έννοιες, αρχές και στόχοι
 Η αξιοποίηση των Βιωματικών Συμμετοχικών Τεχνικών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 Διαπολιτισμική προσέγγιση της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας
 Πολυπολιτισμικότητα και θρησκεία
 Πρακτικές εφαρμογές της Δίγλωσσης Εκπαίδευσης – Εναλλαγή Κωδίκων
 Σχολική βία και πολυπολιτισμικότητα – Στερεότυπα και προκαταλήψεις
 H εκπαίδευση της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης
 Διαπολιτισμική επικοινωνία και διαχείριση συγκρούσεων

 Γλώσσα-κοινωνία-επικοινωνία

 Διαπολιτισμική εκπαίδευση και διδασκαλία της γλώσσας

 Εκπαιδευτική και Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

 Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας-Θεωρητικές Προσεγγίσεις

 Η διδακτική σειρά «Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα»

 Παραδείγματα διδακτικών σεναρίων και σχεδίων δράσης με διαπολιτισμικό περιεχόμενο

Μεθοδολογία

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο:

 Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning).
 Περιλαμβάνει e-books, πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, άρθρα, διπλωματικές, βιβλιογραφία.
 Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου ολοκληρώνεται με την εκπόνηση εργασιών ανάλογα με τις διδακτικές ώρες του κάθε σεμιναρίου.

Υποβολή Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αίτησης Συμμετοχής:

1.Αίτηση εγγραφής

2.Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

3.Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

4.Αποδεικτικό Πληρωμής (στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών

-Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@akadimoskek.gr

-Με αποστολή Φακέλου στη Διεύθυνση : ΚΕΚ Ακάδημος, Εδέσσης 17, ΤΚ 59132, τηλ. 2331120342 

 

Κόστος Συμμετοχής

Συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο:

Χειμερινή Προσφορά Κόστος προγράμματος 190€ σε 2 δόσεις (1η δόση κατά την εγγραφή και 2η δόση με την παράδοση των τελικών εργασιών). Με την λήξη του σεμιναρίου χορηγείται Επίσημο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Με κάθε εγγραφή σε οποιοδήποτε Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 400 Ωρών, ΔΩΡΕΑΝ το Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο στη "Διδακτική και Μεθοδολογία σε Δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων" διάρκειας 150 ωρών αρχικής αξίας 170€.

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!