Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Σεμινάριο στη Διδακτική και Μεθοδολογία της Αγγλικής Γλώσσας

Διάρκεια: 
400 Δ.Ω (3 μήνες)

Διδακτική και Μεθοδολογία της Αγγλικής Γλώσσας

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Το ΚΕΚ Ακάδημος πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497 διοργανώνει το Μοριοδοτούμενο Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Διδακτική και Μεθοδολογία της Αγγλικής Γλώσσας.

Σκοπός του προγράμματος

Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις σε θέματα σύγχρονων μεθόδων διδακτικής και θα μπορούν να πραγματοποιούν διδακτικούς σχεδιασμούς σύμφωνα με την φιλοσοφία  των νέων Προγραμμάτων Σπουδών. Επιπλέον θα  και θα ενημερωθούν για διάφορα θέματα εκπαίδευσης. Ειδικότερα θα επιδιώξουμε την εξοικείωση με διδακτικά μοντέλα, που βελτιώνουν την επίδοση των μαθητών μέσα και από την βελτίωση της επικοινωνιακής λειτουργίας των εκπαιδευτικών. Επιπλέον οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικές μεθόδους προσέγγισης των Θετικών Επιστημών και να οργανώνουν προγράμματα διδασκαλίας. Επιπλέον θα εκπαιδευτούν στο να χρησιμοποιούν αποτελεσματικές μεθόδους προσέγγισης της διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας.

Σε ποιους απευθύνεται

  •  Σε αποφοίτους Αγγλικής Φιλολογίας (απόφοιτοι φιλολογίας και εκπαιδευτικοί με επάρκεια διδασκαλίας)
  •  Σε καθηγητές Αγγλικών
  •  Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Αγγλικής Γλώσσας.
  •  Σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς της Αγγλικής Γλώσσας.

 Γιατί να το παρακολουθήσω;

-Μοριοδοτείται  σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ),  ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. κ.α.

-Λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς ( ΚΕΚ, ΙΕΚ, Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Φροντιστήρια ΚΔΒΜ)

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

 Βασικές αρχές της σύγχρονης ∆ιδακτικής και εφαρμογή τους στη μεθοδολογία Project
 Θεωρίες για τη μάθηση
 Σχεδιασμός διδακτικών παρεμβάσεων – Παραδείγματα διδακτικών σεναρίων
 Ομαδοσυνεργατική μάθηση και διδασκαλία
 Διαθεματικότητα και διεπιστημονικότητα στο αναλυτικό πρόγραμμα: Η αγγλική γλώσσα ως εργαλείο διαθεματικότητας
 Σχέδια μαθήματος
 Αξιολόγηση της διδασκαλίας
 Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Μεθοδολογία

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο:

 Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning).
 Περιλαμβάνει πλήρες HANDBOOK για κάθε ενότητά του: E–books, πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό), πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές-ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα, εργασίες-δραστηριότητες και πλήρη βιβλιογραφία-δικτυογραφία), πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, άρθρα, διπλωματικές.
 Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου ολοκληρώνεται με την εκπόνηση εργασιών ανάλογα με τις διδακτικές ώρες του κάθε σεμιναρίου.

Υποβολή Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αίτησης Συμμετοχής:

1.Αίτηση εγγραφής

2.Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

3.Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

4.Αποδεικτικό Πληρωμής (στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών

-Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@akadimoskek.gr

-Με αποστολή Φακέλου στη Διεύθυνση : ΚΕΚ Ακάδημος, Εδέσσης 17, ΤΚ 59132, τηλ. 2331120342 

 

Κόστος Συμμετοχής

Συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο:

Χειμερινή Προσφορά Κόστος προγράμματος 190€ σε 2 δόσεις (1η δόση κατά την εγγραφή και 2η δόση με την παράδοση των τελικών εργασιών).

Με την λήξη του σεμιναρίου χορηγείται Επίσημο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Με κάθε εγγραφή σε οποιοδήποτε Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 400 Ωρών, ΔΩΡΕΑΝ το Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο στη "Διδακτική και Μεθοδολογία σε Δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων" διάρκειας 150 ωρών αρχικής αξίας 170€.

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!