Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Διδακτική και Μεθοδολογία των Θετικών Επιστημών

Διάρκεια:
400 Δ.Ω (3 μήνες)

Διδακτική και Μεθοδολογία των Θετικών Επιστημών

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Το ΚΕΚ Ακάδημος πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497 διοργανώνει το Μοριοδοτούμενο Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Διδακτική και Μεθοδολογία των Θετικών Επιστημών

Σκοπός του προγράμματος

Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας και θα ενημερωθούν για διάφορα θέματα εκπαίδευσης. Ειδικότερα θα επιδιώξουμε την εξοικείωση με διδακτικά μοντέλα, που βελτιώνουν την επίδοση των μαθητών μέσα και από την βελτίωση της επικοινωνιακής λειτουργίας των εκπαιδευτικών. Επιπλέον οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικές μεθόδους προσέγγισης των Θετικών Επιστημών.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε ποιους απευθύνεται

  •  Σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Στελέχη εκπαίδευσης
  •  Σε πτυχιούχους ΑΕΙ/ΑΤΕΙ των αντίστοιχων ειδικοτήτων Παιδαγωγικών, Μαθηματικών, Θετικών Επιστημών, ΤΠΕ
  •  Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων
  •  Σε όσους δραστηριοποιούνται ήδη στο χώρο της Διδακτικής των Θετικών Επιστημών.

 Γιατί να το παρακολουθήσω;

-Μοριοδοτείται  σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ),  ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. κ.α.

-Λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς ( ΚΕΚ, ΙΕΚ, Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Φροντιστήρια ΚΔΒΜ)

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

 Διδακτικές αρχές γενικής και ειδικής διδακτικής – Σύγχρονες θεωρίες στη Διδακτική
 Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών: Διδάσκοντας Μαθηματικά με Δημιουργικότητα
 Διδακτική και Μεθοδολογία της Πληροφορικής: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες και διδασκαλία με εφαρμογές Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
 Διδακτική και Μεθοδολογία των Φυσικών Επιστημών: διαθεματικές προσεγγίσεις και διδασκαλία της Φυσικής με κινούμενα σχέδια
 Διδακτική και Μεθοδολογία της Χημείας: Εκπαιδευτική αξιοποίηση του ιστολογίου στη Χημεία
 Διδακτική και Μεθοδολογία της Γεωγραφίας-Γεωλογίας: Ορισμός και οριοθέτηση του πεδίου
 Διδακτική και Μεθοδολογία της Βιολογίας: Η χρήση πολλαπλών εκπαιδευτικών εργαλείων στη διδασκαλία της Βιολογίας
 Διδακτική και Μεθοδολογία της Στατιστικής: Στρατηγικές μάθησης-διδακτικά μοντέλα για τη διδασκαλία της Στατιστικής
 Παραδείγματα διδακτικών σεναρίων

Μεθοδολογία

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο:

 Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning).
 Περιλαμβάνει πλήρες HANDBOOK για κάθε ενότητά του: E–books, πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό), πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές-ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα, εργασίες-δραστηριότητες και πλήρη βιβλιογραφία-δικτυογραφία), πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, άρθρα, διπλωματικές.
 Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου ολοκληρώνεται με την εκπόνηση εργασιών ανάλογα με τις διδακτικές ώρες του κάθε σεμιναρίου.

Υποβολή Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αίτησης Συμμετοχής:

1.Αίτηση εγγραφής

2.Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

3.Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

4.Αποδεικτικό Πληρωμής (στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών

-Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@akadimoskek.gr

-Με αποστολή Φακέλου στη Διεύθυνση : ΚΕΚ Ακάδημος, Εδέσσης 17, ΤΚ 59132, τηλ. 2331120342 

 

Κόστος Συμμετοχής

Συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο:

Χειμερινή Προσφορά Κόστος προγράμματος 190€ σε 2 δόσεις (1η δόση κατά την εγγραφή και 2η δόση με την παράδοση των τελικών εργασιών).

Με την λήξη του σεμιναρίου χορηγείται Επίσημο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Με κάθε εγγραφή σε οποιοδήποτε Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 400 Ωρών, ΔΩΡΕΑΝ το Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο στη "Διδακτική και Μεθοδολογία σε Δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων" διάρκειας 150 ωρών αρχικής αξίας 170€.

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!