Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό σεμινάριο στην Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας

Διάρκεια:
400 Δ.Ω (3 μήνες)

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Το ΚΕΚ Ακάδημος πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497 διοργανώνει το Μοριοδοτούμενο Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας.

Σκοπός του προγράμματος

Οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις  για να πραγματοποιούν  σύγχρονους διδακτικούς σχεδιασμούς που να συμφωνουν με την φιλοσοφία και τους στόχους της διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Στην πολυπολιτισμική μας κοινωνία είναι απαραίτητη η προσέγγιση πιο σύγχρονων τεχνικών και αρχών της μεθόδους διδασκαλίας, σε άτομα με διαφορετικές καταβολές, μαθησιακές και συναισθηματικές ανάγκες, καθώς και διαφορετικούς ρυθμούς μάθησης.

Σε ποιους απευθύνεται

  •  Σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, νηπιαγωγούς, νηπιοβρεφοκόμους.
  •  Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων.
  •  Σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς
  •  Σε όσους επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας με στόχο τη δυναμική τους ένταξη σε προσφυγικές δομές και «Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο».
  •  Σε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό με στόχο να διδάξουν την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό.

 Γιατί να το παρακολουθήσω;

-Μοριοδοτείται  σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ),  ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. κ.α.

-Λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς ( ΚΕΚ, ΙΕΚ, Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Φροντιστήρια ΚΔΒΜ)

-Το σεμινάριο παρέχει τα απαραίτητα εφόδια σε ανέργους  οι οποίοι επιθυμούν να απασχοληθούν σε δήμους και υπηρεσίες Α’ Υποδοχής, Ασύλου και Προσφυγικών ροών.

-Το σεμινάριο παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, διερμηνείς κ.ά. που θέλουν να δουλέψουν σε Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο.

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

 Η διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας

 Διδακτικές Εφαρμογές της Επικοινωνιακής Προσέγγισης

 Γλωσσολογικές θεωρίες και εφαρμογές τους στη Διδακτική της Γλώσσας

 Η κειμενική ικανότητα και η παραγωγή γραπτού λόγου

 Ιστορία και εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας

 Η μορφολογία, η προφορά, η γραφή, το λεξιλόγιο και η σημασιολογία της νέας ελληνικής

 Διαπολιτισμική εκπαίδευση και διδασκαλία γλώσσας

 Παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού Μιλώ και γράφω Ελληνικά

 Εκπαιδευτική και Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

 Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Διαπολιτισμικού Υλικού

 Πρόγραμμα «Παιδεία Ομογενών»

 Γλωσσική διδασκαλία και ΤΠΕ

 Διγλωσσία και μάθηση

 Διδασκαλία γλώσσας μέσω παραμυθιού

 Η ελληνική γλώσσα ως πρώτη, δεύτερη, ξένη – Διαπιστωτικά κριτήρια ελληνομάθειας

 Η διδακτική της γλώσσας ως επιστημονικός κλάδος της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας

 Η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων: ακρόαση και ομιλία, ανάγνωση και γραφή

 Παραδείγματα διδακτικών σεναρίων

Μεθοδολογία

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο:

 Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning).
 Περιλαμβάνει e-books, πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, άρθρα, διπλωματικές, βιβλιογραφία.
 Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου ολοκληρώνεται με την εκπόνηση εργασιών ανάλογα με τις διδακτικές ώρες του κάθε σεμιναρίου.

Υποβολή Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αίτησης Συμμετοχής:

1.Αίτηση εγγραφής

2.Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

3.Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

4.Αποδεικτικό Πληρωμής (στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών

-Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@akadimoskek.gr

-Με αποστολή Φακέλου στη Διεύθυνση : ΚΕΚ Ακάδημος, Εδέσσης 17, ΤΚ 59132, τηλ. 2331120342 

 

Κόστος Συμμετοχής

Συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο:

Χειμερινή Προσφορά Κόστος προγράμματος 190€ σε 2 δόσεις (1η δόση κατά την εγγραφή και 2η δόση με την παράδοση των τελικών εργασιών). Με την λήξη του σεμιναρίου χορηγείται Επίσημο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Με κάθε εγγραφή σε οποιοδήποτε Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 400 Ωρών, ΔΩΡΕΑΝ το Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο στη "Διδακτική και Μεθοδολογία σε Δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων" διάρκειας 150 ωρών αρχικής αξίας 170€.

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!