Μοριοδοτούμενο Διδακτική και Μεθοδολογία σε Δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Διάρκεια:
150 Δ.Ω. (1.5 μήνας)

Διδακτική και Μεθοδολογία σε Δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Το ΚΕΚ Ακάδημος πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497 διοργανώνει το Μοριοδοτούμενο Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Διδακτική και Μεθοδολογία σε Δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Σκοπός του προγράμματος

Το μοριοδοτούμενο πρόγραμμα «Διδακτική Μεθοδολογία σε Δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων» έχει σαν σκοπό οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν την απαραίτητη επάρκεια γνώσεων και πρακτικών, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των ενήλικων μαθητών τους. Μετά το τέλος του σεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενοι θα κατακτήσουν νέες εκπαιδευτικές δεξιότητες, θα εξοικειωθούν με βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, θα υιοθετήσουν νέες τεχνικές και μεθόδους διδασκαλίας που συνάδουν με το ρυθμό και τα χαρακτηριστικά του ενήλικα εκπαιδευόμενου, θα μπορούν να πραγματοποιούν διδακτικούς σχεδιασμούς σύμφωνα με τη φιλοσοφία και τους στόχους της εκπαίδευσης ενηλίκων. Θα γίνουν γνώστες σύγχρονων μεθόδων διδακτικής και θα μπορούν να οργανώνουν προγράμματα διδασκαλίας βασισμένα στη διαθεματικότητα και τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών.

Σε ποιους απευθύνεται

 Σε εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης.
 Σε υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων, όλων των ειδικοτήτων, που επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που ενδιαφέρονται να εργαστούν στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων.
 Σε κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, συμβούλους σταδιοδρομίας.
 Σε άτομα που σχεδιάζουν να ασχοληθούν με την κατάρτιση και την εκπαίδευση ενηλίκων, στο χώρο εργασίας, στην εκπαίδευση, σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κλπ.
 Σε άτομα που εξετάζουν νέες δυνατότητες σταδιοδρομίας σε θέσεις που αφορούν την κατάρτιση, την εκπαίδευση και την επαγγελματική εξέλιξη των ενηλίκων, εμπλεκόμενους με τη διδασκαλία ενηλίκων σε προγράμματα δια βίου μάθησης (π.χ. ΣΔΕ, ΔΙΕΚ, ΙΕΚ ΟΑΕΔ, ΚΔΒΜ, Σχολές Γονέων).
 Σε εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων που θέλουν να ενισχύσουν την υποψηφιότητά τους και να μοριοδοτηθούν στις διάφορες προκηρύξεις δομών εκπαίδευσης ενηλίκων (π.χ. ΣΔΕ, ΔΙΕΚ, ΙΕΚ ΟΑΕΔ, ΚΔΒΜ, Σχολές Γονέων).

 Γιατί να το παρακολουθήσω;

-Μοριοδοτείται  σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ),  ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. κ.α.

-Λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς ( ΚΕΚ, ΙΕΚ, Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Κέντρα Δια Βιου Μάθησης ( ΚΔΒΜ).

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

 Βασικές Αρχές μάθησης και διδασκαλίας
 Σύγχρονες θεωρίες στη Διδακτική
 Θεωρητικές Προσεγγίσεις Μάθησης Ενηλίκων: Η θεωρία της Ανδραγωγικής, η Προσωποκεντρική θεωρία, η θεωρία της Κοινωνικής Αλλαγής, η Μετασχηματίζουσα Μάθηση
 Σύγχρονη εναντίον παραδοσιακής διδακτικής
 Θεωρητικές αρχές Διαφοροποιημένης διδασκαλίας
 Ο ρόλος των ΝΤ στην εκπαίδευση ατόμων με ΕΕΑ &αναπηρία
 Μέθοδοι διδασκαλίας στην ΕΕ
 Τεχνικές διδασκαλίας, επικοινωνιακή διεργασία και φάσεις ανάπτυξης ομάδας
 Ερευνητικά σχέδια εργασίας-μέθοδος project
 Χρήση ΤΠΕ στην εκπαίδευση ενηλίκων – ΤΠΕ και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην υπηρεσία της Δια Βίου Μάθησης
 Παραδείγματα διδακτικών σεναρίων, μικροδιδασκαλιών, διαθεματικών δραστηριοτήτων, σχεδίων δράσης

Μεθοδολογία

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο:

 Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning).
 Περιλαμβάνει πλήρες HANDBOOK για κάθε ενότητά του: E–books, πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό), πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές-ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα, εργασίες-δραστηριότητες και πλήρη βιβλιογραφία-δικτυογραφία), πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, άρθρα, διπλωματικές.
 Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου ολοκληρώνεται με την εκπόνηση εργασιών ανάλογα με τις διδακτικές ώρες του κάθε σεμιναρίου.

Υποβολή Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αίτησης Συμμετοχής:

1.Αίτηση εγγραφής

2.Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

3.Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

4.Αποδεικτικό Πληρωμής (στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών

-Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@akadimoskek.gr

-Με αποστολή Φακέλου στη Διεύθυνση : ΚΕΚ Ακάδημος, Εδέσσης 17, ΤΚ 59132, τηλ. 2331120342 

 

Κόστος Συμμετοχής

Συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο:

Χειμερινή Προσφορά Κόστος προγράμματος 190€ σε 2 δόσεις (1η δόση κατά την εγγραφή και 2η δόση με την παράδοση των τελικών εργασιών).

Με την λήξη του σεμιναρίου χορηγείται Επίσημο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!