Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων για τους Επαγγελματίες Χρήστες Φυτοφάρμακων

Διάρκεια: 24 Δ.Ω.

Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων για τους Επαγγελματίες Χρήστες Φυτοφάρμακων

Εγγραφή

Τηλ. Επικοινωνίας
23311 20342

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 8197/90290/22-7-2013 (ΦΕΚ 1883/Β/2013) έχει θεσπιστεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων.

Βάσει των παραπάνω όλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να κατέχουν ένα έγκυρο πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης προκειμένου να μπορούν να προμηθεύονται νόμιμα μετά τις 26 Νοεμβρίου 2015 τα γεωργικά φάρμακα.

Το Πιστοποιητικό Ορθής Χρήσης Γεωργικών φαρμάκων αποκτάται με τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε εξετάσεις.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων.

Θεματολογίες προγράμματος

Διαδικασία απόκτησης του Πιστοποιητικού:

  1. Πρόγραμμα κατάρτισης για την προετοιμασία συμμετοχής στις εξετάσεις διάρκειας 24 ωρών (θεωρία και πρακτική κατάρτιση)
  2. Συμμετοχή στις εξετάσεις του Υπουργείου:• Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε 50 τυχαία επιλεγμένες ερωτήσεις της βάσης δεδομένων μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού απαιτείται η σωστή απάντηση σε 35 ερωτήσεις.• Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται αυτόματα για τον αριθμό των ερωτήσεων που απάντησαν ορθά και για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό εκτυπώνεται και σε αυτό αναγράφεται μοναδικός κωδικός.Τα πιστοποιητικά χορηγούνται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου μετά από την επιτυχή εξέταση.Στα τμήματα κατάρτισης διδάσκουν συνεργάτες μας Γεωπόνοι με πολυετή εμπειρία στη χρήση φυτοφαρμάκων.

Γιατί επιλέγω το Κ.Ε.Κ Ακάδημος

• Aνάλυση αναγκών των συμμετεχόντων

• Υψηλής ποιότητας Προγράμματα Σπουδών

• Άρτια καταρτισμένοι Εκπαιδευτές

• Ουσιαστική Ποιοτική Εκπαίδευση

• Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας & Νέες τεχνολογίες

• Βεβαίωση Κατάρτισης από φορέα αδειοδοτημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας – ΕΟΠΠΕΠ Αρ. Αδείας: Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497- Κέντρο Ξένων Γλωσσών 2308076

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!