Ρώσικα Ταχύρυθμα ενηλίκων

Διάρκεια: 50 Δ.Ω.

Προαπαιτούμενη γνώση γλώσσας: Καμία

Ρώσικα ταχύρυθμα ενηλίκων

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης & Ξένων Γλωσσών Ακάδημος παρέχει εξειδικευμένα και ταχύρυθμα μαθήματα Ρωσικών για Ενήλικες μέσω της υπηρεσίας «Ψηφιακές τάξεις».

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατάκτηση γνώσεων από τους εκπαιδευόμενους σχετικά με τη την Ρωσική γλώσσα σε θεωρητικά καθώς και πρακτικά πλαίσια.

Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν ευχέρεια λόγου στα Ρωσικά και θα έχουν την προοπτική να αναπτύξουν τη γλωσσομάθεια τους περεταίρω.

Περιεχόμενα προγράμματος

   Το εκπαιδευτικό πακέτο περιλαμβάνει:
   ✓ Θεωρητικά Μαθήματα με Καθηγητές
   ✓ Εκπαιδευτικό Υλικό & Σημειώσεις
   ✓ Βιβλία
   ✓ Δίδακτρα (περιλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό πακέτο)
   ✓ Πρόσβαση στην ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα της υπηρεσίας «Ψηφιακές τάξεις»
   ✓ Δωρεάν μικρόφωνο-ακουστικό εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σας στην Ψηφιακή τάξη

Πώς θα με βοηθήσει το πρόγραμμα «Ρωσικά ενηλίκων» στην καριέρα μου;

  Μεγιστοποίηση της πρόσβασής στην απασχόληση

  Ενίσχυση της επαγγελματικής εξέλιξης με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας

  Διεύρυνση επαγγελματικών προοπτικών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

  Προετοιμασία στη Ρωσική γλώσσα για εργασία στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Γιατί επιλέγω το Κ.Ε.Κ Ακάδημος

✓ Ανάλυση αναγκών των συμμετεχόντων

✓ Εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση

✓ Υψηλής ποιότητας Προγράμματα Σπουδών

✓ Άρτια καταρτισμένοι Εκπαιδευτές

✓ Ουσιαστική & Ποιοτική Εκπαίδευση

✓ Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας & Νέες τεχνολογίες

✓ Ενάρξεις τμημάτων όλο τον χρόνο

✓ Παρέχει Βεβαίωση Κατάρτισης από φορέα αδειοδοτημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας – ΕΟΠΠΕΠ Αρ. Αδείας: Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497- Κέντρο Ξένων Γλωσσών 2308076

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!