Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων: Σχεδιασμός Μικροδιδασκαλίας

Διάρκεια: 200 Δ.Ω.

Σχεδιασμός Μικροδιδασκαλίας

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Το ΚΕΚ Ακάδημος ξεκινάει το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων: Σχεδιασμός Μικροδιδασκαλίας», το οποίο του προσφέρει τη μέγιστη μοριοδότηση στις προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και συγκεκριμένα στις προκηρύξεις για εκπαιδευτές ωρομίσθιους, μόνιμους (όλων των ειδικοτήτων) στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) καθώς και την μέγιστη μοριοδότηση για συμβούλους σταδιοδρομίας και συμβούλους ψυχολόγους στα ΣΔΕ.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων που διδάσκουν ή επρόκειτο να διδάξουν σε φορείς διά βίου μάθησης όπως Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) κ.α.

Σε ποιους απευθύνεται

• Σε εκπαιδευτές ενηλίκων όλων των γνωστικών αντικειμένων που θέλουν να επιμορφωθούν στο επιστημονικό πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων
• Σε εκπαιδευτές ενηλίκων που επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους στις σύγχρονες εξελίξεις της εκπαίδευσης ενηλίκων
• Σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ – ΤΕΙ) και φοιτητές
• Σε εκπαιδευτικούς μόνιμους και μη που ενδιαφέρονται για θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων
• Σε όλους εκείνους που επιθυμούν ή κρίνεται απαραίτητο για την επαγγελματική και επιστημονική τους εξέλιξη να αποκτήσουν γνώσεις στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων
• Σε υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων που επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας της μη τυπικής εκπαίδευσης (ΕΟΠΠΕΠ)

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, και θα διαρκέσει 8 εβδομάδες, είναι συνολικής διάρκειας 200 ωρών. Οι θεματικές ενότητες που θα μελετηθούν είναι οι παρακάτω:

Θεματική Ενότητα 1: Ομάδα Εκπαιδευομένων – Ομάδες Στόχοι
Θεματική Ενότητα 2: Δυναμική της Ομάδας
Θεματική Ενότητα 3: Θεωρητικό Πλαίσιο – Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Θεματική Ενότητα 4: Ιστορική Εξέλιξη – Εκπαιδευτική Πολιτική
Θεματική Ενότητα 5: Μεθοδολογία Σχεδιασμού – Κοινωνικό – Οικονομικό/ Πολιτισμικό Πλαίσιο
Θεματική Ενότητα 6: Εκπαιδευτικές Μέθοδοι – Τεχνικές – Εκπαιδευτική Διεργασία
Θεματική Ενότητα 7: Βασικές Ικανότητες – Φύλο – Διαπολιτισμικότητα
Θεματική Ενότητα 8: Εκπαιδευτικό Υλικό – Εποπτικά Μέσα – Χώρος
Θεματική Ενότητα 9: Αυτοαξιολόγηση – Συνεχής Ανάπτυξη

Παροχές του προγράμματος

– Εκπαιδευτικό Υλικό
– Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στις «Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων: Σχεδιασμός Μικροδιδασκαλίας ».

Το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης που θα λάβει ο εκπαιδευόμενος μετά την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος θα του δίνει μόρια στις προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και συγκεκριμένα στις προκηρύξεις για εκπαιδευτές ωρομίσθιους, μόνιμους (όλων των ειδικοτήτων) και συμβούλους σταδιοδρομίας, συμβούλους ψυχολόγους.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα από 06/02/2017 και μόνον ηλεκτρονικά. Για την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη οι τίτλοι σπουδών και η ενδεχόμενη προϋπηρεσία.

Την αίτηση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα θα τη βρείτε εδώ.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:

– Τίτλους σπουδών
– Βιογραφικό σημείωμα
– Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν)
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το
ΚΕΚ Ακάδημος στο τηλέφωνο 2331120342 ή ηλεκτρονικά στο email info@akadimoskek.gr.

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!