Σεμινάρια Εκπαιδευτών Ενηλίκων – Θεωρία και πρακτική της εκπαίδευσης ενηλίκων

Διάρκεια: 200 Δ.Ω.

Σεμινάρια Εκπαιδευτών Ενηλίκων – Θεωρία και πρακτική της εκπαίδευσης ενηλίκων

Εγγραφή

Τηλ. Επικοινωνίας
23311 20342

Το ΚΕΚ Ακάδημος ξεκινάει το σεμινάριο Εκπαιδευτών Ενηλίκων – Θεωρία και πρακτική της εκπαίδευσης ενηλίκων, το οποίο προσφέρει τη μέγιστη μοριοδότηση (2 μόρια) για τους υποψήφιους εκπαιδευτές των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής & των Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ), καθώς παράλληλα, προετοιμάζει και για τις επικείμενες εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ για την Πιστοποίηση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων όλων των γνωστικών αντικειμένων που θέλουν να επιμορφωθούν στο επιστημονικό πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, προκειμένου να πιστοποιήσουν την εκπαιδευτική τους επάρκεια και να διδάσκουν το γνωστικό τους αντικείμενο σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης.

Πιστοποιημένους και ενταγμένους στο μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι με την παρακολούθησή του θα έχουν την ευκαιρία να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους στις σύγχρονες εξελίξεις και πρακτικές της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Στελέχη δομών Δια Βίου Μάθησης (ΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης κ.ά.).

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίσουν το πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων, τις βασικές αρχές, τον ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων, τις τεχνικές εκπαίδευσης, καθώς και επιμέρους θέματα όπως ζητήματα αξιολόγησης, σχεδιασμό διδασκαλίας, αξιοποίηση πόρων και δραστηριοτήτων κ.α. Παράλληλα, ειδικός στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία των συμμετεχόντων για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Παροχές

• Εγχειρίδιο μελέτης και σημειώσεις των διδασκόντων.

• Βεβαιώσεις παρακολούθησης, διάρκειας 200 ωρών (εξασφάλιση μέγιστου αριθμού μορίων, βάση προκήρυξης: 2 μόρια).

• Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα μέσω σύγχρονης & ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Περιεχόμενα προγράμματος

Διδάσκονται και αναλύονται οι ενότητες:

 1. Στόχοι και περιεχόμενο σεμιναρίου – Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων
 2. Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευομένων
 3. Θεωρίες μάθησης ενηλίκων
 4. Τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων – Εναρκτήρια συνάντηση στην εκπ/ση ενηλίκων
 5. Επικοινωνία στην ομάδα
 6. Διδασκαλία σε ευάλωτες ομάδες – Διαπολιτισμική ικανότητα εκπαιδευτή
 7. Εκπαιδευτική πολιτική εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη
 8. Κριτικός στοχασμός και μετασχηματίζουσα μάθηση
 9. Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας
 10. Εκπαιδευτικά μέσα και υλικά
 11. Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων – Αξιολόγηση ενηλίκων εκπαιδευομένων
 12. Τράπεζα θεμάτων
 13. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι: Σχεδιασμός μικροδιδασκαλίας
 14. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΙ: Παρουσίαση Μικροδιδασκαλιών
 15. Μελέτη Υλικού – Συγγραφή Εργασίας

Πώς θα με βοηθήσει  το Σεμινάριο στην καριέρα μου;

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου προσφέρει τη μέγιστη μοριοδότηση (2 μόρια) για τους υποψήφιους εκπαιδευτές των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), των  Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής & των  Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ), καθώς παράλληλα, προετοιμάζει και για τις επικείμενες εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ για την Πιστοποίηση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

Γιατί επιλέγω το Κ.Ε.Κ Ακάδημος

 • Aνάλυση αναγκών των συμμετεχόντων
 • Υψηλής ποιότητας Προγράμματα Σπουδών
 • Άρτια καταρτισμένοι Εκπαιδευτές
 • Ουσιαστική Ποιοτική Εκπαίδευση
 • Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας & Νέες τεχνολογίες
 • Όλα τα σεμινάρια μας είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΠΠΕΠ – Υπουργείο Παιδείας.
 • Βεβαίωση Κατάρτισης
  Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα με επιτυχία θα λάβουν Βεβαίωση Κατάρτισης από φορέα αδειοδοτημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας – ΕΟΠΠΕΠ Αρ. Αδείας: Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497.

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!