Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας: Τεχνικές Εύρεσης Εργασίας

Διάρκεια: 300 Δ.Ω.

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας: Τεχνικές Εύρεσης Εργασίας

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Το ΚΕΚ Ακάδημος ξεκινάει το Πρόγραμμα Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας: Επαγγελματικός Προσανατολισμός, το οποίο προσφέρει τη μέγιστη μοριοδότηση για τους συμβούλους σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). Επιπλέον, το Πρόγραμμα θα παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις στους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Υπομητρώο Στελεχών Βασικών Σ.Υ.Υ., Υπομητρώο Στελεχών Συμπληρωματικών Σ.Υ.Υ. και στο Υπομητρώο Εκπαιδευτών Στελεχών Σ.Υ.Υ. σύμφωνα με το ΦΕΚ με Αρ. Φύλλου 1821/23 Δεκεμβρίου 2005.

Σε ποιους απευθύνεται

• Σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ – ΤΕΙ), φοιτητές, αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

• Σε εκπαιδευτικούς μόνιμους και μη που ενδιαφέρονται για θέματα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας

• Σε όλους εκείνους που επιθυμούν ή κρίνεται απαραίτητο για την επαγγελματική και επιστημονική τους εξέλιξη να αποκτήσουν γνώσεις στο πεδίο της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας

• Σε γονείς που θα ήθελαν να βοηθήσουν τα παιδιά τους στην εύρεση εργασίας

• Σε όλους εκείνους που επιθυμούν να εργαστούν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σε φορείς διά βίου μάθησης με αντικείμενο τη συμβουλευτική, ως σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός είναι η αναβάθμιση των προσόντων και η επικαιροποίηση των γνώσεων των συμβούλων σταδιοδρομίας όπως και η δυνατότητα αναζήτησης νέων τεχνικών εύρεσης εργασίας για ευάλωτες ομάδες (άνεργοι).

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, και θα διαρκέσει 8 εβδομάδες, είναι συνολικής διάρκειας 300 ωρών.

Οι θεματικές ενότητες που θα μελετηθούν είναι οι παρακάτω:

Θεματική Ενότητα 1: Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης – Επαγγελματικής Επιλογής

Θεματική Ενότητα 2: Επαγγελματική Συμβουλευτική για Νέους – «Καριεροσκόπιο»

Θεματική Ενότητα 3: Δημιουργώντας e-portfolio

Θεματική Ενότητα 4: Αντιμετωπίζοντας την Ανεργία – Ατομικό Σχέδιο Σταδιοδρομίας

Θεματική Ενότητα 5: Εύρεση Εργασίας – Βιογραφικό Σημείωμα – Συστατική Επιστολή – Συνέντευξη

Παροχές του προγράμματος

– Εκπαιδευτικό Υλικό
– Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στην «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας: Τεχνικές Εύρεσης Εργασίας»

Το πρόγραμμα θα παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις στους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Υπομητρώο Στελεχών Βασικών Σ.Υ.Υ., Υπομητρώο Στελεχών Συμπληρωματικών  Σ.Υ.Υ. και στο Υπομητρώο Εκπαιδευτών Στελεχών Σ.Υ.Υ. σύμφωνα με το ΦΕΚ με Αρ. Φύλλου 1821/23 Δεκεμβρίου 2005.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα από 06/02/2017. Για την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη οι τίτλοι σπουδών και η ενδεχόμενη προϋπηρεσία.

Την αίτηση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα θα τη βρείτε εδώ.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:

– Τίτλους σπουδών
– Βιογραφικό σημείωμα
– Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το
ΚΕΚ Ακάδημος στο τηλέφωνο 23311 20342 ή ηλεκτρονικά στο email info@akadimoskek.gr.

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!