Μοριοδοτούμενο Εξ΄Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο στη
ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διάρκεια: 250 Δ.Ω.

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας: Τεχνικές Εύρεσης Εργασίας

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Το ΚΕΚ Ακάδημος πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποιήσης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497 διοργανώνει το Μοριοδοτούμενο Εξ΄Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο στη Σχολική Συμβουλευτική.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται:
• Σε Ψυχολόγους, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), ως ψυχολόγοι Σύμβουλοι, λαμβάνοντας τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ
• Σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) ως Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας, και στις Σχολές Γονέων ως Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης ή εκπαιδευτές/εισηγητές, λαμβάνοντας τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ
• Σε Κοινωνιολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγους και εργαζόμενους στον τομέα της Ψυχικής Υγείας οι οποίοι ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ως σύμβουλοι καριέρας στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα
• Σε Στελέχη Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικούς που θα κληθούν να εφαρμόσουν στην τάξη τις αρχές της Συμβουλευτικής,
• Σε γονείς και αφυπνισμένους πολίτες οι οποίοι θέλουν να κατανοήσουν τα κίνητρα των συμπεριφορών των παιδιών τους και να συνεισφέρουν αποτελεσματικά για να τα βοηθήσουν

Δομή του προγράμματος

Περιεχόμενο προγράμματος:
Συμβουλευτική (Είδη Συμβουλευτικής, Ρόλος Συμβούλου)
Σχολική Συμβουλευτική (Μοντέλα Συνεργασίας Σχολείου-Οικογένειας)
Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Ταλαντούχα παιδιά, Πολυπολιτισμικότητα)
Είδη Διαταραχών / Αναπτυξιακές Διαταραχές
Ψυχοκοινωνικές και Μαθησιακές Δυσκολίες
Σχολικός Σύμβουλος, Ειδικός Παιδαγωγός, Ψυχολόγος
Συμβουλευτικές Παρεμβάσεις

Υποβολή Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αίτησης Συμμετοχής:

– Αίτηση Εγγραφής ηλεκτρονικά
– Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών
-Ηλεκτρονικά με σκαναρισμένα τα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@akadimoskek.gr
-Με αποστολή Φακέλου με τα δικαιολογητικά στην Διεύθυνση : ΚΕΚ Ακάδημος, Εδέσσης 17, ΤΚ 59132, τηλ. 2331120342

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!