Εφαρμογές Οικονομετρίας με STATA

Διάρκεια:
210 Δ.Ω (3 μήνες)

Εφαρμογές Οικονομετρίας με STATA

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Σκοπός του προγράμματος

Το μάθημα αυτό φέρνει αντιμέτωπους τους φοιτητές με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικονομολόγοι που διεξάγουν επιστημονική έρευνα. Ανάλογες προκλήσεις συναντά κάποιος σε εμπειρικές μελέτες που διεξάγει είτε στον τραπεζικό ή ιδιωτικό τομέα  είτε σε οποιοδήποτε ερευνητικό πόστο στο οποίο εργάζεται.

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην μοντελοποίηση του υπό μελέτης ερωτήματος, συγκέντρωση και επεξεργασία δεδομένων, γραφήματα, στατιστικούς και οικονομετρικούς ελέγχους, παρουσίαση αποτελεσμάτων και αναφορά σε αξιόπιστα ερευνητικά άρθρα. Το στατιστικό/οικονομετρικό πρόγραμμα που χρησιμοποιούμε και το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά είναι το STATA.

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 1. Βάσεις δεδομένων/άρθρων
 2. Διαχείριση Δεδομένων
 3. Εντολές (Do files)
 4. Γραφήματα
 5. Στατιστική Ανάλυση
 6. Απλή Παλινδρόμηση
 7. Πολλαπλή Παλινδρόμηση Ι
 8. Πολλαπλή Παλινδρόμηση ΙΙ
 9. Έλεγχος Υποθέσεων
 10. Ανάλυση Ευαισθησίας
 11. Χρονοσειρές, Διαστρωματικά, Panel

Αξιολόγηση

Υποβολή εργασίας

Αρχική αξία 380€  -50%  Συμμετοχή μόνο 190€