Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση-Ετήσιο Πρόγραμμα

Διάρκεια:
Ετήσιο (600 Δ.Ω)

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση-Ετήσιο Πρόγραμμα

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός, στόχοι και μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος 

Η κατάρτιση και εξειδίκευση των συμμετεχόντων στις βασικές έννοιες της ειδικής αγωγής και η εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική πράξη. Το πρόγραμμα εξετάζει πρακτικά ζητήματα, όπως η αξιολόγηση μαθητών με ειδικές ανάγκες, η δυσλεξία, η ελλειμματική προσοχή, οι μαθητές με αναπηρία, ο αυτισμός, οι διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές και η διαταραχή του λόγου και της ομιλίας. Επιπλέον, μελετά τις περιπτώσεις των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και τη σχολική και κοινωνική περιθωριοποίηση ή σύγκλιση. Συνιστά μια συστημική και εποικοδομητική προσέγγιση με έμφαση στη ψυχοπαιδαγωγική σκέψη και πράξη.

Επιπλέον αναλύονται όλες οι πτυχές της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, παρουσιάζονται οι σύγχρονες προσεγγίσεις για την πιο αποτελεσματική εκπαίδευση των μαθητών με νοητική ανεπάρκεια, επιδιώκοντας τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των επιμορφούμενων σε παιδαγωγικά προγράμματα που έχουν ως στόχο τη ανάπτυξη στον μέγιστο δυνατό βαθμό της ικανότητας των μαθητών αυτών στην αυτόνομη και ανεξάρτητη διαβίωση μέσα σε κοινωνικές σχέσεις.

Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα με την ολοκλήρωση του Προγράμματος αναμένονται να είναι:

• Η αναβάθμιση των γνώσεων των εκπαιδευτικών στο Γενικό Σχολείο, καθώς και των επαγγελματιών και επιστημόνων Ειδικής Αγωγής για πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση

• Η ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων ειδικού, εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού στις δομές Ειδικής Αγωγής και εν γένει Εκπαίδευσης

• Η βελτίωση των κοινωνικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων όλων των ειδικοτήτων που εμπλέκονται με το χώρο της εκπαίδευσης προς μία φιλοσοφία σχολικής, εκπαιδευτικής και κοινωνικής συμπερίληψης

• Η υποστήριξη των ατόμων με ΑμΑ & ΕΕΑ προς την ομαλή μετάβαση τους προς την ενηλικίωση

• Η στήριξη εκπαιδευτικών δομών ειδικής αγωγής μέσω ενός εκσυγχρονισμένου επιμορφωτικού έργου, με έμφαση στον Καθολικό Σχεδιασμό Για Όλους

• Η εκπαίδευση, κατάρτιση και ενίσχυση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης.

 

Σε ποιους απευθύνεται

• Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων

• σε κάθε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση

• σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης

• εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Εκπαίδευσης

• Ειδικό επιστημονικό προσωπικό (ΕΕΠ)

• Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)

• φοιτητές Ειδικής Αγωγής, γονείς, βρεφονηπιοκόμους, ψυχολόγους, καθώς και

• άλλους ειδικούς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία σε Σχολεία Ειδικής Αγωγής

• Σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ, ΣΕΚ)

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 1: Θεωρητικές και Κοινωνικοπαιδαγωγικές Διαστάσεις
Υποενότητες
• Οι μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
• Η Συνεκπαίδευση στην Ελλάδα
• Φιλοσοφία της Συνεκπαίδευσης
• Ειδικά ή Γενικά Σχολεία
• Αξιολόγηση με κουίζ πολλαπλής επιλογής 60 ερωτήσεων – Ανατροφοδότηση

Ενότητα 2: Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες – δυσλεξία
Υποενότητες
• Διάγνωση Μαθησιακών Δυσκολιών
• Αξιολόγηση Δυσλεξίας
• Πρόγραμμα Αποκατάστασης Δυσλεξίας
• Ανάγνωση και Γραφή
• Αξιολόγηση με κουίζ πολλαπλής επιλογής 60 ερωτήσεων – Ανατροφοδότηση

Ενότητα 3: Μαθητές με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα
Υποενότητες
• Η Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα και η Συμπτωματολογία της
• Διαγνωστικά Κριτήρια και Αιτιολογικοί Παράγοντες
• Συννοσηρότητα στη ΔΕΠ-Υ και Συνύπαρξη Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)
• Τα Βασικά Χαρακτηριστικά της ΔΕΠ-Υ στην Αναπτυξιακή Πορεία του Παιδιού
• Αξιολόγηση με κουίζ πολλαπλής επιλογής 60 ερωτήσεων – Ανατροφοδότηση

Ενότητα 4: Αυτισμός και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
Υποενότητες
• Ο Αυτισμός και τα Χαρακτηριστικά του
• Χαρακτηριστικά του Συνδρόμου Asperger
• Διάγνωση Συνδρόμου Asperger και Αυτισμός
• Κοινωνικές Δεξιότητες και Σύνδρομο Asperger
• Αξιολόγηση με κουίζ πολλαπλής επιλογής 60 ερωτήσεων – Ανατροφοδότηση

Ενότητα 5: Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Υποενότητες
• Παιδιά με Προβλήματα Όρασης
• Παιδιά με Προβλήματα Ακοής
• Παιδιά με Σωματικές Αναπηρίες
• Άτομα με Νοητική Υστέρηση
• Αξιολόγηση με κουίζ πολλαπλής επιλογής 60 ερωτήσεων – Ανατροφοδότηση

Ενότητα 6: Ένταξη και συνεκπαίδευση ΑΜΕΑ
Υποενότητες
• Ένταξη των Κωφών Ατόμων στη Γενική Εκπαίδευση
• Ένταξη των Ατόμων με Προβλήματα Όρασης
• Ένταξη Ατόμων με Κινητικές Αναπηρίες
• Ένταξη Μαθητών με Σοβαρές Μαθησιακές Δυσκολίες
• Αξιολόγηση με κουίζ πολλαπλής επιλογής 60 ερωτήσεων – Ανατροφοδότηση

Αξιολόγηση

Ο κάθε επιμορφούμενος στο τέλος κάθε ενότητας θα πρέπει να ολοκληρώσει ένα τεστ πολλαπλής επιλογής 60 ερωτήσεων. Και η τελική εξέταση απαιτεί μια εργασία από 1500 έως 2000 λέξεις .

Κόστος Συμμετοχής

Συμμετοχή στο πρόγραμμα 450 € (3 ισόποσες δόσεις των 150 €)