Επαγγελματικά Αγγλικά – Business English- Τρίμηνο Πρόγραμμα

Διάρκεια:
Τρίμηνο(150 Δ.Ω)

Επαγγελματικά Αγγλικά – Business English- Τρίμηνο Πρόγραμμα

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του Μαθήματος είναι η ανάλυση του ζητήματος της οικονομικής αξιολόγησης των επενδυτικών προγραμμάτων. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα έχει αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες για μια συστηματική ανάλυση του κόστους και των συνεπειών των υπό σύγκριση επενδυτικών προγραμμάτων, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο λήψεως αποφάσεων στο πλαίσιο μιας ορθολογικής πολιτικής.

Το πρόγραμμα των Επαγγελμτικών Αγγλικών σκοπό έχει την κατάκτηση σημαντικών γνώσεων από τους εκπαιδευόμενους σχετικά με τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας για επαγγελματική χρήση σε θεωρητικά και πρακτικά πλαίσια και στοχεύει σε συγκεκριμένη και εξειδικευμένη χρήση της Αγγλικής γλώσσας ως σημαντικότατο εργαλείο για την εκπαίδευση και την απασχόληση.

Επιδιωκόμενοι στόχοι

Στο τέλος του μαθήματος οι συμμετέχοντες 

• Θα έχουν εξελίξει τις γνώσεις των Αγγλικών τους σε επίπεδο επαγγελματικής χρήσης, έχοντας έτοιμα όλα τα απαραίτητα έγγραφά τους στα Αγγλικά

• Θα έχουν μεγιστοποιήσει τις δυνατότητές τους στον επαγγελματικό τομέα ανοίγοντας προοπτικές για μια διεθνή καριέρα

• Θα έχουν βελτιώσει στοχευμένα τις γνώσεις και το λεξιλόγιο των Αγγλικών, αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

• Θα έχουν τη δυνατότητα να δικτυωθούν σε χώρες της επιλογής τους, για Ακαδημαϊκή ή Επαγγελματική καριέρα

• Θα μπορούν να προβάλλουν τον εαυτό τους, την εταιρεία τους ή/και τα προϊόντα τους σε οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού.

Το μάθημα απευθύνεται σε: 

• Επαγγελματίες που προσβλέπουν σε εξωστρέφεια των ίδιων και των επιχειρήσεών τους

• προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, που θέλουν να απασχοληθούν σε ξενόγλωσσα επαγγελματικά περιβάλλοντα

• εκπαιδευτικούς ξενόγλωσσων τμημάτων

• όσους ενδιαφέρονται να μοριοδοτηθούν στις εκάστοτε προκηρύξεις σε φορείς Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο

• Οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τη στοχευμένη γνώση των Αγγλικών για Επαγγελματική χρήση

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

• Επαγγελματικά Emails

• Περιγραφές υπηρεσιών

• Περιγραφές προϊόντων

• Περιγραφές μενού

• Επικοινωνίες για Αεροδρόμια

• Επικοινωνίες για Ξενοδοχεία

• Επικοινωνίες για Εστιατόρια

• Ορολογία Επαγγελματικού Περιβάλλοντος

• Εξυπηρέτηση Πελατών, Customer Service, Διαχείριση προβλημάτων και παραπόνων

• Κρατήσεις

• Δεξιότητες Τηλεφώνου, Ιδιωματισμοί & Εκφράσεις

• Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, αιτήσεις για εργασία, συνοδευτικές επιστολές

Αξιολόγηση

Ο κάθε επιμορφούμενος στο τέλος του προγράμματος θα πρέπει να αξιολογηθεί στο παραδοτέο υλικό. Η τελική εξέταση απαιτεί μια εργασία μέχρι 1000 -2000 λέξεις σε συγκεκριμένη θεματολογία που θα τεθεί, σχετική με τη παραδοτέα ύλη.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα 300 € (2 ισόποσες δόσεις)