Επαγγελματική Συμβουλευτική Νέων & Ανέργων: Εκπαίδευση Συμβούλων και Στελεχών Υποστηρικτικών Δομών

Διάρκεια:
140 Δ.Ω (2 μήνες)

Επαγγελματική Συμβουλευτική Νέων & Ανέργων: Εκπαίδευση Συμβούλων και Στελεχών Υποστηρικτικών Δομών

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Σκοπός του προγράμματος

Στην κρίσιμη περίοδο που βρίσκεται η χώρα μας, πολίτες κάθε ηλικίας, και ιδιαίτερα οι νέοι ή οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, καλούνται να αντεπεξέλθουν στο κλίμα της κοινωνικο-οικονομικής μεταβλητότητας και των ραγδαίων αλλαγών που επικρατεί σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο στη δυνητική απασχολησιμότητα του εργατικού και επιστημονικού δυναμικού. Τα άτομα, συχνά, αντιμετωπίζουν περίπλοκες καταστάσεις που σχετίζονται με την αύξηση των ποσοστών ανεργίας και ετεροαπασχόλησης, την τάση για συχνές αλλαγές επαγγελματικού περιβάλλοντος και στυλ ζωής, όπως και σημαντικές μεταβολές στην έννοια της σταδιοδρομίας (Καλίρης & Κρίβας, 2013). Η σταδιοδρομία αντιμετωπίζεται σήμερα ως ένα θέμα σχεδιασμού ζωής που, σαφώς, περιλαμβάνει επιπρόσθετους ρόλους πέρα από τον εργασιακό (Savickas, 2013). Το κρίσιμο ερώτημα που προκύπτει με βάση αυτά τα δεδομένα είναι: «Πώς το άτομο θα μάθει τρόπους και τεχνικές για να σχεδιάζει τη σταδιοδρομία του έτσι ώστε να παραμένει απασχολήσιμο, αντλώντας παράλληλα νόημα και ικανοποίηση από τη ζωή και τη σταδιοδρομία, στην κρίσιμη αυτή εποχή;».

Από την άλλη, οι μετέχοντες στη διαδικασία της επαγγελματικής συμβουλευτικής και συμβουλευτικής καριέρας, καλούνται να αντεπεξέλθουν σε προκλήσεις πρωτόγνωρες, παγκοσμιοποιημένες και τεχνολογικά, κοινωνικά και πολιτιστικά ταχύτατες. Ειδικά στον Ελλαδικό χώρο, ο εν δυνάμει ή/και μελλοντικός σύμβουλος καριέρας καλείται να διαδραματίσει έναν καταλυτικό ρόλο με πλήθος οικονομικών, κοινωνικών και συχνά χρονικών περιορισμών.

Υπό αυτήν την έννοια, το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει μια διττή αποστολή και τους εξής ειδικούς στόχους:

1. Να βοηθήσει φοιτητές, ανέργους και νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας προκειμένου να γνωρίσουν, να εμπεδώσουν και να αξιοποιήσουν όλες τις γνώσεις που θα κατακτήσουν μέσα από το πρόγραμμα προκειμένου να χαράξουν μια πετυχημένη στρατηγική καριέρας.

2. Ο σύμβουλος να εφοδιαστεί με ένα θεωρητικό υπόβαθρο αλλά και πρακτικές οδηγίες που θα τον βοηθήσουν να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις προσδοκίες των ωφελουμένων αλλά και να εμβαθύνει σε μια μεθοδολογία που θα τον βοηθήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα να παρέχει αποτελεσματικές υπηρεσίες στρατηγικής καριέρας και επαγγελματικής συμβουλευτικής στο φορέα ή το χώρο που δραστηριοποιείται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα ως προς τη στοχοθεσία του σχετίζεται άμεσα και με το πλαίσιο των συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.) που καλούνται φορείς κατάρτισης, κοινωνικοί και άλλοι φορείς να παρέχουνπολύ συχνά σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους αναζητούν εργασία και θέλουν να εφοδιαστούν με τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να είναι ανταγωνιστικοί και αποτελεσματικοί στο ατομικό πλάνο αναζήτησης εργασίας, σε συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, συμβούλους σταδιοδρομίας, σε στελέχη που εργάζονται σε φορείς που παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη ανέργων, σε επαγγελματίες που στελεχώνουν ή θα στελεχώσουν μελλοντικά δομές όπως Κέντρα Δια Βιου Μάθησης, ΚΕΚ, Σ.Δ.Ε., δημόσιους κοινωνικούς φορείς όπου εκ των πραγμάτων θα κληθούν να παρέχουν συμβουλευτική (πχ στα προγράμματα voucher), σε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους καθώς και κάθε επαγγελματία από το χώρο ανθρωπίνου δυναμικού και συναφείς κλάδους που σχετίζονται με τη συμβουλευτική ανέργων ή/και γενικότερα ενηλίκων.

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

Εβδομάδα 1η | Ενότητα 1

Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Στρατηγική Καριέρας

Στην ενότητα αυτή θα αναπτυχθούν στοιχεία που αφορούν τους σκοπούς της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και πως μπορεί να αποτελέσει πολύτιμη αρωγή για τον άνεργο, θέματα που σχετίζονται με την αποτελεσματικό σχεδιασμό της ατομικής στρατηγικής καριέρας αλλά και το βοηθητικό πλαίσιο που μπορούν να δώσουν επιμέρους προσεγγίσεις της συμβουλευτικής.

Εβδομάδα 2η | Ενότητα 2

Δεξιότητες Διαχείρισης Σταδιοδρομίας

Στην ενότητα αυτή θα αναπτυχθούν στοιχεία που σχετίζονται με τις απαιτούμενες δεξιότητες που πρέπει να καλλιεργήσει ή να βελτιστοποιήσει ο άνεργος ή ωφελούμενος καθώς και οι περιζήτητες δεξιότητες στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά εργασίας

Εβδομάδα 3η | Ενότητα 3

Στάδια, Πηγές & Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας

Στην ενότητα αυτή θα αναπτυχθούν στοιχεία όπως ο εργασιακός προσανατολισμός του υποψηφίου, σημαντικά προσόντα περιζήτητων υποψηφίων, οι κυριότερες πηγές και στάδια αναζήτησης εργασίας καθώς και σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με την εργασία στο εξωτερικό.

Εβδομάδα 4η | Ενότητα 4

Τα σημαντικότερα εργαλεία στην αναζήτηση εργασίας: Βιογραφικό Σημείωμα & Συνοδευτική επιστολή

Στην ενότητα αυτή θα αναπτυχθούν στοιχεία όπως οι θεματικές ενότητες του cv & cover letter,  το Ευρωπαϊκό βιογραφικό σημείωμα και case studies

Εβδομάδα 5η | Ενότητα 5

Η Συνέντευξη Επιλογής

Στην ενότητα αυτή θα αναπτυχθούν δεδομένα για ένα σημαντικό στάδιο στο ατομικό πλάνο αναζήτησης εργασίας καθώς πολλοί άνεργοι παρουσιάζουν σημαντικά κενά στο κομμάτι αυτό. Do’s and Don’ts, γλώσσα του σώματος, το follow up της συνέντευξης κ.λπ.

Εβδομάδα 6η | Ενότητα 6

Επαγγελματική επικοινωνία & δικτύωση

Ερωτήματα όπως πότε η επαγγελματική επικοινωνία γίνεται πιο δύσκολη, Πώς να ελαχιστοποιήσουμε τις πιθανότητες αποτυχίας και οι νέοι τρόποι επαγγελματικής δικτύωσης απαντώνται στην παρούσα ενότητα.

Εβδομάδα 7η | Ενότητα 7

Τάσεις & Προοπτικές στην Αγορά Εργασίας

Η ενότητα αυτή διακλαδώνεται σε δυο άξονες: Ο πρώτος αφορά στις προοπτικές και στις εναλλακτικές διεξόδους που μπορεί να αναζητήσει ο αυριανός εργαζόμενος και η δεύτερη αφορά τις περαιτέρω προοπτικές εξέλιξης και που μπορεί να αξιοποιήσει ο αυριανός σύμβουλος στην ελληνική ή και ευρωπαϊκή αγορά εργασίας καθώς και ο ρόλος του στο νέο τοπίο της εκπαίδευσης και της συμβουλευτικής ενηλίκων ειδικά σε θεσμοθετημένους φορείς όπως πχ τα ΣΔΕ

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί σε δυο στάδιο το θεωρητικό και το πρακτικό. Κατά το θεωρητικό θα υπάρχει φύλλο εργασίας με μορφή multiple choice ενώ κατά το πρακτικό ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να παρουσιάσει ένα ατομικό portfolio που θα αφορά cv & cover letter από case study που θα τους προταθεί. Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0 έως 100%. Συνολικά, η βαθμολογία θα προκύψει  κατά το 60% από τη θεωρητική εξέταση και κατά το υπόλοιπο 40% από την τελική εργασία.

Αρχική αξία 220€  -50%  Συμμετοχή μόνο 110€