Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό σεμινάριο στην Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων

Διάρκεια:
400 Δ.Ω. (3 μήνες)

Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Το ΚΕΚ Ακάδημος πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497 διοργανώνει το Μοριοδοτούμενο Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση του ρόλου του Προϊσταμένου.  Θα εξοικειωθούν με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων έτσι ώστε να διοικούν με τρόπο αποδοτικό και αποτελεσματικό στο τμήμα τους, στα πλαίσια του Management.

Σε ποιους απευθύνεται

  •  Στα άτομα που εργάζονται είτε θέλουν να εργαστούν ως Στέλεχος στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Καριέρας σε Πολυεθνικές Εταιρίες
  •  Σε Στελέχη Δημόσιων Οργανισμών και υπαλλήλων
  •  Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντιστοίχων ειδικοτήτων.
  •  Σε όσους επιθυμούν να ενταχθούν στα ΚΔΒΜ και δομές εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα έχουν επιπλέον μοριοδότηση.
  •  Κοινωνιολόγους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς λειτουργούς

Γιατί να το παρακολουθήσω;

-Μοριοδοτείται  σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ),  ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. κ.α.

-Λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς ( ΚΕΚ, ΙΕΚ, Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ).

-Αποτελεί ένα ουσιαστικό εφόδιο για όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν  είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα.

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 1: Η έννοια της Ηγεσίας
Ενότητα 2: Οργανωσιακή κουλτούρα
Ενότητα 3: Η έννοια της επικοινωνίας
Ενότητα 4: Το βασικό πλαίσιο της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
Ενότητα 5: Διοίκηση ολικής ποιότητας

Μεθοδολογία

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο:

  Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning).
  Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου ολοκληρώνεται με την συμπλήρωση ενός τεστ πολλαπλής επιλογής και την εκπόνηση μιας εργασίας.

Υποβολή Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αίτησης Συμμετοχής:

1. Αίτηση εγγραφής

2. Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

3. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

4. Αποδεικτικό Πληρωμής (στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών

-Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@akadimoskek.gr

-Με αποστολή Φακέλου στη Διεύθυνση : ΚΕΚ Ακάδημος, Εδέσσης 17, ΤΚ 59132, τηλ. 2331120342 

Κόστος Συμμετοχής

Κόστος Συμμετοχής

✓ Εγγραφή σε 1 Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα 220€ (σε δύο ισόποσες δόσεις)

✓ Εγγραφή σε 2 Μοριοδοτούμενα Προγράμματα 180€ / πρόγραμμα (σε δύο ισόποσες δόσεις)

✓ Εγγραφή σε 3 Μοριοδοτούμενα Προγράμματα ή Group 3+ 150€ / πρόγραμμα (σε δύο ισόποσες δόσεις).

Με την λήξη του σεμιναρίου χορηγείται Επίσημο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!