Οικονομικά της Εκπαίδευσης

Διάρκεια:
210 Δ.Ω (3 μήνες)

Οικονομικά της Εκπαίδευσης

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του Μαθήματος είναι η οικονομική ανάλυση της επένδυσης στην Εκπαίδευση. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα έχει αποκτήσει τις γνώσεις για μια συστηματική ανάλυση του κόστους και των ωφελειών της εκπαίδευσης, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο λήψεως αποφάσεων στο πλαίσιο μιας ορθολογικής επιλογής σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

 1. Εισαγωγή στα Οικονομικά της Εκπαίδευσης
 2. Οι Επιδράσεις της Εκπαίδευσης
 3. Έρευνα και Μελέτες για το Ανθρώπινο Κεφάλαιο
 4. Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο και η Εκπαίδευση
 5. Εκπαίδευση και Εισόδημα
 6. Οι Ωφέλειες της Εκπαίδευσης
 7. Μέτρηση των Ωφελειών
 8. Το Επενδυτικό Κόστος της Εκπαίδευσης
 9. Χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης
 10. Μοντέλα Χρηματοδότησης της Εκπαίδευσης
 11. Εκπαίδευση και Οικονομική Ανάπτυξη

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων θα προκύψει από την εκπόνηση μιας εργασίας στο τέλος της διδακτικής περιόδου.

Αρχική αξία 380€  -50%  Συμμετοχή μόνο 190€