Εταιρική διακυβέρνηση στον χώρο της Υγείας

Εταιρική διακυβέρνηση στον χώρο της Υγείας

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Διάρκεια:
210 Δ.Ω (3 μήνες)
Τρόπος Διεξαγωγής: Αποκλειστικά Εξ Αποστάσεως

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι να αποκτήσουν τις ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις ώστε να αφομοιώσουν και να κατανοήσουν σε πρακτικό επίπεδο τις βασικές έννοιες που διέπουν την εταιρική διακυβέρνηση, καθώς και του ρόλου της στο σύγχρονο δυναμικό διεθνές και το εγχώριο οικονομικό-κοινωνικό περιβάλλον.
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει στο να παρουσιάσει τα προγράμματα συμμόρφωσης με τους νόμους και τους κανόνες στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της υγείας και τις προκλήσεις που εγείρονται στο χώρο αυτό.

Σε ποιους απευθύνεται

• Σε όσους εργάζονται ή θέλουν να εργαστούν στον Τομέα Διοίκησης των Δημόσιων Νοσοκομείων ή Ιδιωτικών Κλινικών
• Ιατρούς που εργάζονται σε Δημόσια Νοσοκομεία ή Ιδιωτικές Κλινικές
• Νοσηλευτές και φοιτητές σχολών νοσηλευτικής
• Φαρμακοποιούς και Επαγγελματίες Υγείας
• Ψυχολόγους – Ψυχοθεραπευτές
• Συμβούλους Σωματικής & Ψυχικής Υγείας
• Διατροφολόγους – Διαιτολόγους
• Φυσικοθεραπευτές – Εργοθεραπευτές – Λογοθεραπευτές
• Γυμναστές – Προπονητές
• Μεταπτυχιακούς, πτυχιούχους ή επί πτυχίω φοιτητές Ιατρικών, Νοσηλευτικών και όλων των συναφών σχολών Υγείας ΑΕΙ και ΤΕΙ

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 1. Εισαγωγή στην Εταιρική Διακυβέρνηση (ΕΔ)
 2. Έννοιες, Ορισμοί, Πλαίσιο της ΕΔ
 3. Βασικές Θεωρίες ΕΔ
 4. Συστήματα και Προσεγγίσεις ΕΔ Παγκοσμίως
 5. Πρακτικές Εξουσίας και Ελέγχου
 6. Το Διεθνές και Ελληνικό Νομικό Πλαίσιο
 7. Επισκόπηση του Τοπίου στο Χώρο της Υγείας
 8. Προκλήσεις στην Υγεία
 9. Εσωτερικός Έλεγχος στην Υγεία
 10. Επισκόπηση των Βέλτιστων Πρακτικών ΕΔ στους Οργανισμούς Υγείας
 11. Μελέτες Περιπτώσεων – Εμπειρικές Ενδείξεις

Τρόπος Διδασκαλίας

Κάθε  ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου. Οι επιμορφούμενοι επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο μελέτης του εκπαιδευτικού υλικού. Η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση επιμορφούμενων και διδασκόντων.

Αξιολόγηση

Με το πέρας της τελευταίας ενότητας, η αξιολόγηση των συμμετεχόντων θα ολοκληρωθεί με την εκπόνηση μιας εργασίας.

Τιμολογιακή Πολιτική

Η προσφερόμενη τιμή του προγράμματος από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς είναι στα 380€ είτε εφάπαξ είτε σε 2 ισόποσες δόσεις (1 δόση με την εγγραφή σας και 2η δόση ένα μήνα μετά την έναρξη του προγράμματος). 

Εκπτωτικές Κατηγορίες:

  50% Έκπτωση: AΜΕΑ, Άνεργοι, Πολύτεκνοι και μέλη πολύτεκνης (και τρίτεκνης) οικογένειας

  30% Έκπτωση:  Απόφοιτοι και φοιτητές του Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων ή σχολών (πρoπτυxιακοί και μεταπτυxιακοί),   Δημόσιοι Υπάλληλοι,  Στρατιωτικοί και Σώματα Ασφαλείας

  10% Έκπτωση:  Επανεγγραφή στο πρόγραμμα εκπαιδευόμενου που έχει παρακολουθήσει κάποιο μάθημα του προγράμματος στο παρελθόν