Προώθηση ιστοσελίδων, SEO και Google Analytics

Διάρκεια: 21 Δ.Ω.

Προώθηση ιστοσελίδων, SEO και Google Analytics

Εγγραφή

Τηλ. Επικοινωνίας
23311 20342

Το ΚΕΚ Ακάδημος πραγματοποιεί το πρόγραμμα Προώθηση ιστοσελίδων, SEO και Google Analytics ως τρόπο εξοικείωσης με τους τρόπους προώθησης υπηρεσιών και επιχειρήσεων καθώς και ανάλυσης πληροφοριών στο Ίντερνετ.

To πρόγραμμα έχει πρακτικό χαρακτήρα. Η διδασκαλία γίνεται με εργαλεία SEO και παρουσίαση τους μέσα από πληρωμένους λογαριασμούς.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
✓ Διαχειριστές ιστοσελίδων
✓ Στελέχη πωλήσεων & μαρκετινγκ
✓ Φοιτητές πληροφορικής ή σχετικών σχολών,
✓ ιδιώτες που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στην προώθηση ιστοσελίδων.

Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής ή προγραμματισμού.

Στόχος του προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η Εξοικείωση με τεχνικές και όρους προώθησης ιστοσελίδων μέσω SEO. Γνωριμία με εργαλεία SEO και παρουσίαση τους μέσα από πληρωμένους λογαριασμούς.

Θεματολογίες προγράμματος

Καλύπτονται οι ακόλουθες ενότητες:

  1. Εισαγωγή στο SEO
  2. Βασικές έννοιες
  3. Εργαλεία και υπηρεσίες
  4. Google Analytics

Πώς θα με βοηθήσει το πρόγραμμα «Προώθηση ιστοσελίδων, SEO και Google Analytics » στην καριέρα μου;

Το πρόγραμμα «Προώθηση ιστοσελίδων, SEO και Google Analytics» εισάγει τους συμμετέχοντες στις αρχές του SEO (Search Engine Optimization) προκειμένου να είναι σε θέση να προωθούν ιστοσελίδες και να βελτιώνουν την κατάταξη τους στις μηχανές αναζήτησης, καθώς παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αξιοποιήσουν τα πολύτιμα εργαλεία του SEO.

Γιατί επιλέγω το Κ.Ε.Κ Ακάδημος

• Aνάλυση αναγκών των συμμετεχόντων
• Υψηλής ποιότητας Προγράμματα Σπουδών
• Άρτια καταρτισμένοι Εκπαιδευτές
• Ουσιαστική Ποιοτική Εκπαίδευση
• Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας & Νέες τεχνολογίες
• Βεβαίωση Κατάρτισης από φορέα αδειοδοτημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού     Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας – ΕΟΠΠΕΠ Αρ. Αδείας: Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497- Κέντρο Ξένων Γλωσσών 2308076

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!