Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Σεμινάριο στις Αρχές Νοσηλευτικής

Αρχές Νοσηλευτικής

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Διάρκεια:
400 Δ.Ω (3 μήνες)

Το ΚΕΚ Ακάδημος πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497 διοργανώνει το Μοριοδοτούμενο Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής».

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των νοσηλευτών στην επιστήμη της νοσηλευτικής και η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων προκειμένου να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του εργασιακού τους περιβάλλον.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Σε αποφοίτους νοσηλευτικών σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ που ενδιαφέρονται να εργαστούν στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων
  • Σε φοιτητές σχολών νοσηλευτικής

Γιατί να το παρακολουθήσω:

– H παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς δημοσίων ΙΕΚ, ΚΔΒΜ και e-ΚΔΒΜ.

-H παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).

-Λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς ( ΚΕΚ, ΙΕΚ, Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Φροντιστήρια ΚΔΒΜ),

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

Ενότητα 1: Εισαγωγικά στοιχεία της Νοσηλευτικής
Ενότητα 2: Προγραμματισμός και εφαρμογή Νοσηλευτικής φροντίδας
Ενότητα 3: Η έννοια της υγείας
Ενότητα 4: Παράμετροι Νοσηλευτικής φροντίδας
Ενότητα 5: Η επικοινωνία στη Νοσηλευτική
Ενότητα 6: Τομείς άσκησης της Νοσηλευτικής
Ενότητα 7: Αρχές Τραυματιολογίας

 

Μεθοδολογία

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο:

  Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning).
  Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου ολοκληρώνεται με την συμπλήρωση ενός τεστ πολλαπλής επιλογής και την εκπόνηση μιας εργασίας.

Υποβολή Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αίτησης Συμμετοχής:

1. Αίτηση εγγραφής

2. Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

3. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

4. Αποδεικτικό Πληρωμής (στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών

-Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@akadimoskek.gr

-Με αποστολή Φακέλου στη Διεύθυνση : ΚΕΚ Ακάδημος, Εδέσσης 17, ΤΚ 59132, τηλ. 2331120342 

Κόστος Συμμετοχής

Κόστος Συμμετοχής

✓ Εγγραφή σε 1 Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα 220€ (σε δύο ισόποσες δόσεις)

✓ Εγγραφή σε 2 Μοριοδοτούμενα Προγράμματα 180€ / πρόγραμμα (σε δύο ισόποσες δόσεις)

✓ Εγγραφή σε 3 Μοριοδοτούμενα Προγράμματα ή Group 3+ 150€ / πρόγραμμα (σε δύο ισόποσες δόσεις).

Με την λήξη του σεμιναρίου χορηγείται Επίσημο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!