Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Σεμινάριο στις Αρχές Βρεφονηπιοκομίας

Αρχές Βρεφονηπιοκομίας

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Διάρκεια:
400 Δ.Ω (3 μήνες)

Το ΚΕΚ Ακάδημος πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497 διοργανώνει το Μοριοδοτούμενο Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Βασικές Αρχές Βρεφονηπιοκομίας».

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδίκευση των εκπαιδευόμενων στην αγωγή και φροντίδα των παιδιών προσχολικής ηλικίας ( 0 – 6 ετών), προάγοντας την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στις επιστήμες αγωγής παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

– Σε αποφοίτους Βρεφονηπιοκομίας που ενδιαφέρονται να εργαστούν στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων

– Σε φοιτητές σχολών Βρεφονηπιοκόμων.

Γιατί να το παρακολουθήσω:

– H παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς δημοσίων ΙΕΚ, ΚΔΒΜ και e-ΚΔΒΜ.

-H παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).

-Λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς ( ΚΕΚ, ΙΕΚ, Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Φροντιστήρια ΚΔΒΜ)

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Παιδαγωγική Επιστήμη και την Προσχολική αγωγή
Ενότητα 2: Αγωγή βρέφους
Ενότητα 3: Μουσικοκινητική Αγωγή
Ενότητα 4: Αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία
Ενότητα 5: Διαπολιτισμική αγωγή
Ενότητα 6: Παιδική Λογοτεχνία
Ενότητα 7: Σύγχρονες Τάσεις στην Προσχολική Αγωγή

Μεθοδολογία

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο:

  Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning).
  Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου ολοκληρώνεται με την συμπλήρωση ενός τεστ πολλαπλής επιλογής και την εκπόνηση μιας εργασίας.

Υποβολή Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αίτησης Συμμετοχής:

1. Αίτηση εγγραφής

2. Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

3. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

4. Αποδεικτικό Πληρωμής (στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών

-Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@akadimoskek.gr

-Με αποστολή Φακέλου στη Διεύθυνση : ΚΕΚ Ακάδημος, Εδέσσης 17, ΤΚ 59132, τηλ. 2331120342 

Κόστος Συμμετοχής

Κόστος Συμμετοχής

✓ Εγγραφή σε 1 Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα 220€ (σε δύο ισόποσες δόσεις)

✓ Εγγραφή σε 2 Μοριοδοτούμενα Προγράμματα 180€ / πρόγραμμα (σε δύο ισόποσες δόσεις)

✓ Εγγραφή σε 3 Μοριοδοτούμενα Προγράμματα ή Group 3+ 150€ / πρόγραμμα (σε δύο ισόποσες δόσεις).

Με την λήξη του σεμιναρίου χορηγείται Επίσημο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!