Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων (Soft Skills)

Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων (Soft Skills)

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Διάρκεια:
400 Δ.Ω (3 μήνες)

Το ΚΕΚ Ακάδημος πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497 διοργανώνει το Μοριοδοτούμενο Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων (Soft Skills)».

Σκοπός του προγράμματος

Η εκπαίδευση και η διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτών των δομών δια βίου μάθησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ποιοτική και αποτελεσματική λειτουργία του πεδίου της Δια Βίου Μάθησης. Είναι γνωστό ότι οι μεγάλες οικονομικές, τεχνολογικές, κοινωνικές, δημογραφικές και πολιτισμικές αλλαγές δημιουργούν νέες προκλήσεις που απαιτούν νέες μορφές μάθησης ώστε να ενισχύονται τα άτομα με γνώση και ικανότητες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές και την ανασφάλεια που αυτές προκαλούν.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα θα κατακτήσουν νέες εκπαιδευτικές δεξιότητες, με στόχο την αυτοβελτίωση του ατόμου είτε εργάζονται είτε αναζητούν εργασία. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί στο να παρέχει όλες εκείνες τις δεξιότητες  στους εκπαιδευομένους ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στο απαιτητικό εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον, όπως διαπραγματευτικές ικανότητες, εφαρμογή μεθόδων  και τεχνικών στην επίλυση διαφορών, σωστή διαχείριση του άγχους, του χρόνου και η στάση τους απέναντι στις οργανωσιακές αλλαγές.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Σε εκπαιδευτικούς και Στελέχη εκπαίδευσης
  • Σε Στελέχη Δημόσιων Οργανισμών και υπαλλήλων
  • Στελέχη και υποψήφια στελέχη επιχειρήσεων (Διευθυντές, Προϊστάμενοι Υπεύθυνοι Ανθρώπινου Δυναμικού)
  • Κοινωνιολόγους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς λειτουργούς
  • Φοιτητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές
  • Σε ανέργους με στόχο την παροχή γνώσεων για την προσωπική και επαγγελματική του ανάπτυξη

 

Γιατί να το παρακολουθήσω;

– H παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς δημοσίων ΙΕΚ, ΚΔΒΜ και e-ΚΔΒΜ.

– Λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς ( ΚΕΚ, ΙΕΚ, Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Φροντιστήρια ΚΔΒΜ),

-Αποτελεί ένα ουσιαστικό εφόδιο για όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ή εργάζονται σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες και επιχειρήσεις.

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 1: Εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου προσωπικές δεξιότητες
Ενότητα 2: Δεξιότητες συνεργασίας
Ενότητα 3: Βασικές αρχές και δεξιότητες επικοινωνίας
Ενότητα 4: Δεξιότητες κατανόησης και επίλυσης προβλημάτων
Ενότητα 5: Δεξιότητες οργάνωσης και προγραμματισμού
Ενότητα 6: Δεξιότητες λήψης αποφάσεων

Μεθοδολογία

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο:

  Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning).
  Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου ολοκληρώνεται με την συμπλήρωση ενός τεστ πολλαπλής επιλογής και την εκπόνηση μιας εργασίας.

Υποβολή Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αίτησης Συμμετοχής:

1. Αίτηση εγγραφής

2. Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

3. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

4. Αποδεικτικό Πληρωμής (στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών

-Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@akadimoskek.gr

-Με αποστολή Φακέλου στη Διεύθυνση : ΚΕΚ Ακάδημος, Εδέσσης 17, ΤΚ 59132, τηλ. 2331120342 

Κόστος Συμμετοχής

Κόστος Συμμετοχής

✓ Εγγραφή σε 1 Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα 220€ (σε δύο ισόποσες δόσεις)

✓ Εγγραφή σε 2 Μοριοδοτούμενα Προγράμματα 180€ / πρόγραμμα (σε δύο ισόποσες δόσεις)

✓ Εγγραφή σε 3 Μοριοδοτούμενα Προγράμματα ή Group 3+ 150€ / πρόγραμμα (σε δύο ισόποσες δόσεις).

Με την λήξη του σεμιναρίου χορηγείται Επίσημο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!