Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Το Γραφείο Επαγγελματικής Ένταξης του Κ.Ε.Κ. Ακάδημος

 • Δημιουργήθηκε για να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος για να σας ενώσει με την σύγχρονη αγορά εργασία σε Ελλάδα και εξωτερικό.
 • Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της εταιρίας μας, μέσω του οποίου στοχεύουμε να συνδέσουμε τη θεωρία με την πράξη στους καταρτιζόμενους.
 • Αξιοποιεί τη μεθοδικότητα και την εμπειρία των κορυφαίων συνεργατών μας, παρέχοντας σύγχρονους τρόπους ευρέσεως εργασίας, συμβουλευτικής και καθοδήγησης.
 • Προσφέρει έγκυρες υπηρεσίες ενημέρωσης, ένταξης και διασύνδεσης σε όσους επιθυμούν να ενταχθούν στη νέα αγορά εργασίας, να υποστηρίξουν την καριέρα τους ή να σπουδάσουν ή να εργαστούν στο εξωτερικό.
 • Με τις πολυμορφικές δράσεις μας (δια ζώσης ή μέσω τηλεκατάρτισης) και τις έγκυρες διασυνδέσεις μας με τον επιχειρηματικό κόσμο, βοηθούμε τους εκπαιδευομένους μας να έρχονται σε επαφή με εταιρίες σε Ελλάδα και εξωτερικό, για πρόσληψή τους σε θέσεις ανάλογες των γνωστικών τους αντικειμένων.
 • Για να διευκολύνουμε την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας και στα άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.), οργανώσαμε τις δομές μας με ιδιαίτερο σεβασμό στην ατομικότητά τους.

Υπηρεσίες Ενημέρωσης και Κατάρτισης

 • Επαγγελματικός προσανατολισμός, με την υποστήριξη ειδικών συμβούλων.
 • Εξατομικευμένες, προσωπικές συνομιλίες με τους υπεύθυνους των τμημάτων μας, για τον προσδιορισμό των ενδιαφερόντων και των ικανοτήτων σας.
 • Εξειδικευμένα σεμινάρια για τη μεθοδολογία ένταξης στην αγορά εργασίας και το χτίσιμο της καριέρας σας.
 • Παροχή πληροφοριών σε φοιτητές, αποφοίτους και άλλους ενδιαφερόμενους, σε θέματα σπουδών, υποτροφιών, workshops, θέσεων εργασίας κ.λ.π..
 • Διοργάνωση «Ημερών Καριέρας» όπου οι καταρτιζόμενοι έρχονται σ’ επαφή με εκπροσώπους επιχειρήσεων και δίνουν συνεντεύξεις πρόσληψης, με απώτερο στόχο την απορρόφησή τους σε θέσεις εργασίας.
 • Διοργάνωση επιμορφωτικών διαλέξεων και ημερίδων, για την πληρέστερη ενημέρωση των καταρτιζόμενών μας σε θέματα επιχειρήσεων και εργασίας.

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας & Ψηφιακό Χαρτοφυλάκιο

 •  Αξιολόγηση one-to-one και βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων στους καταρτιζόμενους.
 •  Οργάνωση και προετοιμασία επαγγελματικών συνεντεύξεων (interviews). (Δυνατότητα προετοιμασίας επαγγελματικών  συνεντεύξεων και στα Αγγλικά)
 • Δημιουργία βιογραφικού σημειώματος (Δυνατότητα δημιουργίας βιογραφικού σημειώματος και στα Αγγλικά)
 • Παροχή βοήθειας ως προς την προώθηση βιογραφικών σημειωμάτων σε Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 • Χορήγηση συστατικής επιστολής στους σπουδαστές μας, εφόσον έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον ένα από τα προγράμματά μας, για επαγγελματική ή ακαδημαϊκή χρήση
 • Διοργάνωση σεμιναρίων, στα οποία οι καταρτιζόμενοί μας έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ιδιαιτέρως χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με management, marketing, διαφήμισης, πωλήσεων, διοίκησης προσωπικού κ.ά.
 • Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας.

 

Επιλέγετε εμάς, γιατί παρέχουμε:

\

Εξατομικευμένες συνεδρίες (one-to-one) και καθοδήγηση από κορυφαίους συνεργάτες μας.

\

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας με υψηλά ποσοστά εργασιακής απορρόφησης.

\

Παροχή Συστατικής Επιστολής, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει επιτυχώς ολοκληρώση παρακολούθηση τουλάχιστον ενός εκ των προγραμμάτων της σχολής Ακάδημος.

\

Δωρεάν σεμινάρια, workshops και ημερίδες.

\

Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας για τις νέες εργασιακές ή ακαδημαϊκές τάσεις.

\

Ατομικές Συνεδρίες για τη δημιουργία Ψηφιακού Χαρτοφυλακίου, το οποίο θα παριέχει:
Βιογραφικό σημείωμα, Συνοδευτική και Συστατική Επιστολή

\

Συνεχής ενημέρωση για τις σύγχρονες επαγγελματικές τάσεις.

Δεοντολογία

Το Γραφείο Επαγγελματικής Ένταξης & Διασύνδεσης Ακάδημος λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες του κώδικα δεοντολογίας, που διασφαλίζουν την πλήρη διαφάνεια στις δραστηριότητές μας, την αξιοκρατική λειτουργία μας και την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν τα ατομικά στοιχεία των χρηστών μας, σύμφωνα με την επιθυμία αυτών.

Για να εξασφαλίσεις την επιτυχημένη επαγγελματική καριέρα που οραματιζόσουν, σπούδασε στον “Ακάδημο” και κάνε τους στόχους σου πράξη.