Προγράμματα ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ετήσια

Εκπαίδευση Ενηλίκων – Εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ

Οικονομίας – Λογιστικής

Υγείας

Marketing – Management