Διαπολιτισμική και Οικονομική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική και Οικονομική Εκπαίδευση

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Διάρκεια:
420 Δ.Ω (9 μήνες)
Τρόπος Διεξαγωγής: Αποκλειστικά Εξ Αποστάσεως

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η διεύρυνση των εκπαιδευτικών οριζόντων προς την εξειδικευμένη διδακτική, την πρακτική λειτουργία και την ακαδημαϊκή μεθοδολογία της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης που αφορά την ακαδημαϊκή ένταξη μεταναστών, προσφύγων και γενικότερα μαθητών από διαφοροποιημένα πολιτισμικά, εθνικά, πολιτικά, οικονομικά περιβάλλοντα μέσα στη σχολική μονάδα και την εκπαιδευτική διαδικασία. Το πρόγραμμα συνδυάζει το γνωστικό αντικείμενο της Διαπολισμικότητας με την θεματική της οικονομίας, ώστε να παρέχει στους καταρτιζόμενους ευρεία, πολυεπίπεδη και σφαιρική επιμορφωτική εξειδίκευση.

Ταυτόχρονα, στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, ο εμπλουτισμός των γνώσεων τους σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων, στάσεων και αξιών, ώστε να ανατροφοδοτηθεί η ανταγωνιστικότητα τους στην σημερινή κοινωνία και αγορά εργασίας με εμπειρική διάχυση της επιστημονικής γνώσης.

Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει στην κατάρτιση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων σε θέματα που αφορούν την εθνική και πολιτισμική ετερότητα, την οικονομία, το σχολείο και τη προώθηση βασικών αρχών ως προς την εκπαιδευτική διαχείριση διαπολιτισμικού προσανατολισμού.
Τέλος, το πρόγραμμα είναι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ της ειδικότητας του που συνδυάζει τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση με την Οικονομία, το οποίο λειτουργεί ως το επιπρόσθετο μοναδικό εφόδιο στον κάθε καταρτιζόμενο να εξειδικευτεί σε δυο φλέγοντες τομείς ταυτόχρονα, διανθίζοντας έτσι την επαγγελματική φαρέτρα του.

Σε ποιους απευθύνεται

Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς Α΄ βάθμιας / Β΄ βάθμιας

Μόνιμους Εκπαιδευτικούς Α΄ βάθμιας / Β΄ βάθμιας

Σε όσους εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν σε πολυπολιτισμικές μονάδες ή προσφυγικές/ μεταναστευτικές δομές

Εκπαιδευτικούς σε διαπολιτισμικά σχολεία και σχολεία ειδικής αγωγής

Σε όσους εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν σε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων (Δ.ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ, ΣΕΚ)

Κοινωνικούς λειτουργούς, Κοινωνιολόγους, Ψυχολόγους

Επαγγελματίες Υγείας

Διερμηνείς και Ξεναγούς

Νομικούς

Στελέχη, Μέλη, Εθελοντές, Διδακτικό Προσωπικό Μη Κυβερνητικών Οργανισμών

Σε όσους ενδιαφέρονται για την θεματική της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και τις εκφάνσεις της.

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

1.       ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

2.       ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

3.       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

4.       ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ, ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

5.       ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

6.       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

7.       ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

8.       ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

9.       ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τρόπος Διδασκαλίας

Κάθε μηνιαία ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω εκσυγχρονισμένης πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Οι επιμορφούμενοι επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο μελέτης για το εκπαιδευτικό υλικό. Η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία δεν απαιτεί ταυτόχρονη αλληλεπίδραση επιμορφούμενων και διδασκόντων.

Αξιολόγηση

  • Οι επιμορφούμενοι με το πέρας της τελευταίας ενότητας θα πρέπει να εκπονήσουν μια γραπτή εργασία έκτασης 1500-2000 λέξεων.

Τιμολογιακή Πολιτική

Η προσφερόμενη συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανέρχεται στα 180€, με καταβολή σε 3 ισόποσες δόσεις.

1η δόση 60€ με την εγγραφή σας

2η δόση 60€ ένα μήνα μετά την έναρξη του προγράμματος, 

3η δόση 60€ δύο μήνες μετά την έναρξη του προγράμματος.