Πιστοποίηση Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως μαθήματα

Πιστοποίηση Πληροφορικής

Εγγραφή

Τηλ. Επικοινωνίας
23311 20342

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης II Ακάδημος πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.22000497 διοργανώνει μαθήματα Πιστοποίησης Δεξιοτήτων χρήσης Πληροφορικής, όπως ορίζονται από τις απαιτήσεις των προκηρύξεων για προσλήψεις στο Δημόσιο ή τον Ιδιωτικό τομέα.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν Πιστοποιημένο Δίπλωμα Γνώσης Η/Υ (Standard και Proficiency) και να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους με ένα απαραίτητο εφόδιο για τους κρατικούς διαγωνισμούς ή το εξωτερικό.

Παροχές προγράμματος

 Απόκτηση Πιστοποιητικού σε 1,5 μήνα

 Θεωρητικά Μαθήματα με καθηγητή

 Εκπαιδευτικό Υλικό

 Έκδοση κάρτας υποψηφίου

 Προσομοιώσεις εξετάσεων

 Έκδοση πιστοποιητικού

Σε ποιους απευθύνεται

✓ Σε εργαζομένους που θέλουν να βελτιώσουν τις βασικές τους γνώσεις στην χρήση των υπολογιστών και παράλληλα να αποκτήσουν την απαιτούμενη πιστοποίηση.
✓ Σε φοιτητές που επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στις βασικές ή στις προχωρημένες ενότητες της πληροφορικής.
✓ Σε ανέργους που θέλουν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις στην χρήση των υπολογιστών και να αποκτήσουν την πιστοποίηση που αναγνωρίζεται σε όλες τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!