Ακάδημος

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης

& Ξένων Γλωσσών

Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική Υποστήριξη

Ακάδημος – Η ιδανική επιλογή.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Ξένων Γλωσσών Ακάδημος αποτελεί την ιδανικότερη επιλογή σε ό,τι αφορά τη Δια Βίου Μάθηση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Εξειδικευμένες δράσεις και ολοκληρωμένα προγράμματα δίνουν λύσεις στις ανάγκες σας.

Ο Ακάδημος, ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης & Ξένων Γλωσσών, έχει πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.- Αρ. Αδείας 2000497) για την παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και συναφών προς αυτήν δραστηριοτήτων όπως έρευνες, μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτιζόμενους, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, κοινοτικές πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστήριξης της απασχόλησης.

Η Εταιρεία μας υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα και πιστοποιεί την ποιότητα εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Στρατηγική και Όραμα

Με στρατηγική και όραμα σχεδιάζουμε την εφαρμογή εξειδικευμένων δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης, βοηθώντας τις επιχειρήσεις και το ανθρώπινο δυναμικό τους στον Ευρωπαϊκό προσανατολισμό και στην εξωστρέφεια.

Επαγγελματική Κατάρτιση

Με ποιοτική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση αξιοποιούμε τις δυνατότητες που μας δίνει η Κοινωνία της Πληροφορίας μεγιστοποιούμε τις επαγγελματικές δυνατότητες ατόμων και επιχειρήσεων.

Αξιοποίηση πόρων

Με την ορθολογική αξιοποίηση ιδιωτικών ή κοινοτικών πόρων δημιουργούμε ένα σημαντικό εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης.

Γνώση και Κατάρτιση

Με γνώση και κατάρτιση είμαστε ο ιδιωτικός φορέας που χρησιμοποιούμε τη διεθνή τεχνογνωσία και την εφαρμόζουμε σε ανθρώπους που υποστηρίζουν τη Δια Βίου Μάθηση.

Άριστα Εκπαιδευμένο Προσωπικό

Με άριστα εκπαιδευμένο στελεχιακό προσωπικό, αξιοποιούμε το ανθρώπινο δυναμικό ως βασικό μοχλό ανάπτυξης, ενισχύοντας τα ιδιαίτερα επαγγελματικά προσόντα και τις ατομικές δεξιότητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Σύγχρονοι Τρόποι Διδασκαλίας

Με σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας πλαισιώνουμε κάθε επαγγελματικό και εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα.

Με τις επιπλέον γνώσεις που θα αποκτήσετε στον Ακάδημο θα επαυξήσετε τις ικανότητές σας και θα εμπλουτίσετε το βιογραφικό σας σημείωμα με πρακτική και θεωρητική κατάρτιση.

Οι γνώσεις μας στην οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, σεμιναρίων και προγραμμάτων κορυφαίας τεχνολογίας, μας παρέχουν τη δυνατότητα προσφοράς ποιοτικότερων υπηρεσιών κατάρτισης.

 

Ο Ακάδημος είναι το δικό σας Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες υψηλής επαγγελματικής και εκπαιδευτικής κατάρτισης.

Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την ένταξη και την απασχόλησή σας σε Καινοτόμες Αναπτυξιακές Δράσεις.

Σας περιμένουμε!