Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στη Υγεία

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στη Υγεία

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Διάρκεια:
120 Δ.Ω (3 μήνες)
Τρόπος Διεξαγωγής: Αποκλειστικά Εξ Αποστάσεως

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι να κατανοήσουν και να εξειδικευτούν στην πρακτική της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων με έμφαση στον Τομέα της Υγείας και Πρόνοιας, τις αρχές τους και τις πολιτικές που τις διέπουν. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να αναδεικνύουν τις πρακτικές, έννοιες και μεθόδους διοίκησης ανθρώπινων πόρων, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται σε πρακτικό επίπεδο τη διοίκηση προσωπικού, την οργάνωση και τη στρατηγική της διοίκησης ανθρώπινων πόρων στον τομέα της Υγείας.

Σε ποιους απευθύνεται

• Σε όσους εργάζονται ή θέλουν να εργαστούν στον Τομέα Διοίκησης των Δημόσιων Νοσοκομείων ή Ιδιωτικών Κλινικών
• Ιατρούς που εργάζονται σε Δημόσια Νοσοκομεία ή Ιδιωτικές Κλινικές
• Νοσηλευτές και φοιτητές σχολών νοσηλευτικής
• Φαρμακοποιούς και Επαγγελματίες Υγείας
• Ψυχολόγους – Ψυχοθεραπευτές
• Συμβούλους Σωματικής & Ψυχικής Υγείας
• Διατροφολόγους – Διαιτολόγους
• Φυσικοθεραπευτές – Εργοθεραπευτές – Λογοθεραπευτές
• Γυμναστές – Προπονητές
• Μεταπτυχιακούς, πτυχιούχους ή επί πτυχίω φοιτητές Ιατρικών, Νοσηλευτικών και όλων των συναφών σχολών Υγείας ΑΕΙ και ΤΕΙ

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 1. Εισαγωγή στη Διαχείριση των Ανθρώπινων Πόρων στην Υγεία
 2. Έννοια και Περιεχόμενο της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων
 3. Προγραμματισμός του Ανθρώπινου Δυναμικού
 4. Ανάλυση και Περιγραφή Θέσεων Εργασίας
 5. Προσέλκυση Προσωπικού
 6. Επιλογή Προσωπικού
 7. Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού
 8. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
 9. Αξιολόγηση Προσωπικού στον τομέα της Υγείας
 10. Αξιολόγηση Απόδοσης στον Τομέα της Υγείας
 11. Πολιτική Αμοιβών

Τρόπος Διδασκαλίας

Κάθε  ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου. Οι επιμορφούμενοι επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο για να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό. Η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων και των διδασκόντων.

Αξιολόγηση

Με το πέρας της τελευταίας ενότητας, η αξιολόγηση των συμμετεχόντων θα προκύψει από την εκπόνηση μιας εργασίας.

Τιμολογιακή Πολιτική

Η προσφερόμενη τιμή του προγράμματος από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς είναι στα 250€ είτε εφάπαξ είτε σε 2 ισόποσες δόσεις (1 δόση με την εγγραφή σας και 2η δόση ένα μήνα μετά την έναρξη του προγράμματος).

Εκπτωτικές Κατηγορίες:

  30% Έκπτωση: AμεΑ, Άνεργοι, Πολύτεκνοι- Τρίτεκνοι και μέλη πολύτεκνης (τρίτεκνης) οικογένειας, Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων έως 30 ετών

  15% Έκπτωση: Απόφοιτοι και φοιτητές Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων ή σχολών (πρoπτυxιακοί και μεταπτυxιακοί), Δημόσιοι Υπάλληλοι, Στρατιωτικοί και Σώματα Ασφαλείας

  10% Έκπτωση: Επανεγγραφή στο πρόγραμμα εκπαιδευόμενου που έχει παρακολουθήσει κάποιο διαφορετικό Πρόγραμμα στο παρελθόν ή εγγραφή σε τουλάχιστον 2 Προγράμματα του ίδιου Κύκλου Σπουδών (με κοινή ημερομηνία έναρξης)