Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων Δημοσίου Τομέα σε Θέματα Οικονομικής Διαχείρισης

Διάρκεια:
460 Δ.Ω (7 μήνες)
ECVET: 18,4
Τρόπος Διεξαγωγής: Αποκλειστικά Εξ Αποστάσεως

Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων Δημοσίου Τομέα σε Θέματα Οικονομικής Διαχείρισης

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει σαν στόχο  την κατάρτιση και εξειδίκευση των Προϊσταμένων Δημόσιου Τομέα σε θέματα οικονομικής διαχείρισης. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες επιδιώκεται, να διοικούν αποτελεσματικά και αποδοτικά τα τμήματά τους ως Προϊστάμενοι, να χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τρόπους διοίκησης και να παρέχουν τις βέλτιστες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Θα κατανοήσουν το προφίλ ενός καλού ηγέτη και το πόσο σημαντικό είναι η παρακίνηση των υφισταμένων τους στην ανάπτυξη της επιχείρησης.

Ταυτόχρονα σκοπός του Προγράμματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Με τα προσφερόμενα μαθήματα εμπλουτίζονται οι γνώσεις των συμμετεχόντων σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων, στάσεων και αξιών, ώστε να ανατροφοδοτηθεί η ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά εργασίας.

Σε ποιους απευθύνεται

• Προϊσταμένους Τμημάτων και Αναπληρωτές Προϊσταμένους ή στελέχη με αντίστοιχη θέση ευθύνης και αρμοδιότητες σε οργανισμούς της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού ΔΕ, ΤΕ ή ΠΕ
• Στελέχη (και υποψήφια Στελέχη) Επιχειρήσεων, (Διευθυντές, Προϊσταμένων Τμημάτων),
• Υπεύθυνους Τμημάτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού,
• Στελέχη και υποψήφια Στελέχη Εκπαίδευσης
• Φοιτητές Οικονομικών, Παιδαγωγικών και Καθηγητικών Σχολών και
• Όλους όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα του επιχειρείν, τη Διοίκηση Προσωπικού, τις μεθόδους και εργαλεία προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελματικής εξέλιξής τους (γενικότερα την Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού)

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

  1. Αρχές Οικονομικής Διαχείρισης
  2. Ο ρόλος των Προϊσταμένων τμημάτων και η συμβολή τους στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης σε θέματα Οικονομικής Διαχείρισης
  3. Οικονομική Διαχείριση και σύγχρονοι δημόσιοι οργανισμοί
  4. Αρχές επικοινωνίας των Επιλογών της Οικονομικής Διαχείρισης
  5. Οργανισμός και επικοινωνία
  6. Οικονομικές Πρακτικές και διοίκηση με στόχους
  7. Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος- Υποβολή Εργασίας

Τρόπος Διδασκαλίας

Κάθε μηνιαία ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Οι επιμορφούμενοι επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο για να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό. Η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων και των διδασκόντων.

Αξιολόγηση

Οι επιμορφούμενοι με το πέρας της τελευταίας ενότητας θα πρέπει να εκπονήσουν μια γραπτή εργασία έκτασης 1500-2000 λέξεων.

Τιμολογιακή Πολιτική

Η προσφερόμενη συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανέρχεται στα 180€, με καταβολή σε 3 ισόποσες δόσεις.

  1η δόση 60€ με την εγγραφή σας

  2η δόση 60€ ένα μήνα μετά την έναρξη του προγράμματος

  3η δόση 60€ δύο μήνες μετά την έναρξη του προγράμματος