Οικονομικά της Υγείας

Οικονομικά της Υγείας

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Διάρκεια:
120 Δ.Ω (3 μήνες)
Τρόπος Διεξαγωγής: Αποκλειστικά Εξ Αποστάσεως

 

Σκοπός του προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί τις θεωρίες, τις έννοιες και τα εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης για να αξιολογεί συστηματικά τα ειδικά χαρακτηριστικά, τα πρότυπα χρησιμοποίησης, τις διάφορες στρατηγικές παροχών και τους εναλλακτικούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς του συστήματος υγείας, ώστε να εξασφαλιστεί ότι επιτυγχάνονται οι αποδοτικότερες και οι αποτελεσματικές αποφάσεις κατανομής.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε όσους εργάζονται ή θέλουν να εργαστούν στον Τομέα Διοίκησης των Δημόσιων Νοσοκομείων ή Ιδιωτικών Κλινικών
 • Σε ιατρούς που εργάζονται σε Δημόσια Νοσοκομεία ή Ιδιωτικές Κλινικές
 • Σε αποφοίτους νοσηλευτικών σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ
 • Σε φοιτητές σχολών νοσηλευτικής

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

 1. Ο ρόλος της οικονομικής επιστήμης στον κλάδο της υγείας και την πολιτική υγείας
 2. Τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην οικονομική ανάλυση γενικά
 3. Οι ατέλειες της ελεύθερης αγοράς και οι συνέπειές τους στο σύστημα υγείας
 4. Τα βασικά εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης στο χώρο της υγείας και η απαίτηση σε δεδομένα για την πραγματοποίηση της οικονομικής ανάλυσης
 5. Υγεία και Οικονομία: Αλληλεπιδράσεις
 6. Ο ρόλος της ασφάλισης και η επίδρασή της στο χώρο της υγείας
 7. Η επίδραση των περιορισμένων πόρων, στις αποφάσεις των καταναλωτών και οι διάφορες μορφές συμπεριφοράς του ιατρικού προσωπικού
 8. Εναλλακτικά συστήματα χρηματοδότησης και παροχής υπηρεσιών υγείας
 9. Το φάρμακο και ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός στο χώρο της υγείας
 10. Κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα στο χώρο της υγείας και η κρατική παρέμβαση
 11. Σύγκριση της δομής, λειτουργίας και αποδοτικότητας του Ε.Σ.Υ. με άλλα συστήματα υγείας

Τρόπος Διδασκαλίας

Κάθε  ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου. Οι επιμορφούμενοι επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο για να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό. Η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων και των διδασκόντων.

Αξιολόγηση

Με το πέρας της τελευταίας ενότητας, η αξιολόγηση των συμμετεχόντων θα προκύψει από την εκπόνηση μιας εργασίας.

Τιμολογιακή Πολιτική

Η προσφερόμενη τιμή του προγράμματος από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς είναι στα 250€ είτε εφάπαξ είτε σε 2 ισόποσες δόσεις (1 δόση με την εγγραφή σας και 2η δόση ένα μήνα μετά την έναρξη του προγράμματος).

Εκπτωτικές Κατηγορίες:

30% Έκπτωση: AμεΑ, Άνεργοι, Πολύτεκνοι- Τρίτεκνοι και μέλη πολύτεκνης (τρίτεκνης) οικογένειας, Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων έως 30 ετών

15% Έκπτωση: Απόφοιτοι και φοιτητές Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων ή σχολών (πρoπτυxιακοί και μεταπτυxιακοί), Δημόσιοι Υπάλληλοι, Στρατιωτικοί και Σώματα Ασφαλείας

10% Έκπτωση: Επανεγγραφή στο πρόγραμμα εκπαιδευόμενου που έχει παρακολουθήσει κάποιο διαφορετικό Πρόγραμμα στο παρελθόν ή εγγραφή σε τουλάχιστον 2 Προγράμματα του ίδιου Κύκλου Σπουδών (με κοινή ημερομηνία έναρξης)