Οικονομική Διαχείριση Έργων

Οικονομική Διαχείριση Έργων

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Διάρκεια:
120 Δ.Ω (3 μήνες)
Τρόπος Διεξαγωγής: Αποκλειστικά Εξ Αποστάσεως

 

Σκοπός του προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα έχει εξοικειωθεί με τις έννοιες και τις γνωστικές περιοχές της Διαχείρισης Έργων. Θα μάθει να οργανώνει, να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται το έργο το οποίο είναι υπεύθυνος.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε άτομα τα οποία εργάζονται ή επιθυμούν να εργασθούν στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Σε απόφοιτους ΑΕΙ & ΤΕΙ, Οικονομικών Σχολών, Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας, Πολυτεχνικές Σχολές.

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

 1. Εισαγωγή στη  διαχείριση έργων
 2. Προγραμματισμός εργασιών
 3. Μέθοδοι και διαδικασίες αξιολόγησης έργων
 4. Καταγραφή και ανάλυση απαιτήσεων
 5. Κοστολόγηση έργων
 6. Αξιολόγηση χρηματοοικονομικών ροών
 7. Διαχείριση κινδύνων
 8. Ποιοτική διαχείριση και αποτίμηση
 9. Σύγχρονες αρχές επιχειρηματικής κουλτούρας
 10. Οργάνωση και στοχοθεσία
 11. Οργανωσιακές Περιπτώσεις

Τρόπος Διδασκαλίας

Κάθε  ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου. Οι επιμορφούμενοι επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο για να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό. Η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων και των διδασκόντων.

Αξιολόγηση

 • Με το πέρας της τελευταίας ενότητας, η αξιολόγηση των συμμετεχόντων θα προκύψει από την εκπόνηση μιας εργασίας.

Τιμολογιακή Πολιτική

Η προσφερόμενη τιμή του προγράμματος από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς είναι στα 250€ είτε εφάπαξ είτε σε 2 ισόποσες δόσεις (1 δόση με την εγγραφή σας και 2η δόση ένα μήνα μετά την έναρξη του προγράμματος).

Εκπτωτικές Κατηγορίες:

  30% Έκπτωση: AμεΑ, Άνεργοι, Πολύτεκνοι- Τρίτεκνοι και μέλη πολύτεκνης (τρίτεκνης) οικογένειας, Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων έως 30 ετών

  15% Έκπτωση: Απόφοιτοι και φοιτητές Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων ή σχολών (πρoπτυxιακοί και μεταπτυxιακοί), Δημόσιοι Υπάλληλοι, Στρατιωτικοί και Σώματα Ασφαλείας

  10% Έκπτωση: Επανεγγραφή στο πρόγραμμα εκπαιδευόμενου που έχει παρακολουθήσει κάποιο διαφορετικό Πρόγραμμα στο παρελθόν ή εγγραφή σε τουλάχιστον 2 Προγράμματα του ίδιου Κύκλου Σπουδών (με κοινή ημερομηνία έναρξης)