Διαχείριση Ασθενών και Οργάνωση Πελατολογίου

Διαχείριση Ασθενών και Οργάνωση Πελατολογίου

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Διάρκεια:
120 Δ.Ω (3 μήνες)
Τρόπος Διεξαγωγής: Αποκλειστικά Εξ Αποστάσεως

 

Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην αναβάθμιση της ποιότητας στην διαχείριση των μονάδων υγείας, με την χρήση σύγχρονων εργαλείων και πρακτικών. Οι διδακτικές ενότητες έχουν σαν στόχο να επικαιροποιήσουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις των επιμορφούμενων σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Με αυτό τον τρόπο οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα, είτε ως επαγγελματίες να διαχειρίζονται τις πληροφορίες στο χώρο της εργασίας τους (Επιχείρηση, Οργανισμός, Νοσοκομείο, ιατρείο, φαρμακείο, κ.ά.), είτε ως απλοί χρήστες να αναζητούν, διαχειρίζονται και αξιολογούν τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε βάσεις και στο διαδίκτυο.

Σε ποιους απευθύνεται

Προϊσταμένους Τμημάτων και Αναπληρωτές Προϊσταμένους ή στελέχη με αντίστοιχη θέση ευθύνης και αρμοδιότητες σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς υγείας

• Στελέχη (και υποψήφια Στελέχη) Επιχειρήσεων Υγείας , (Διευθυντές, Προϊσταμένους Τμημάτων),
Υπεύθυνους Τμημάτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού,
• Φοιτητές Σχολών Επιστημών Υγείας 

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 1. Διαχείριση Επαφών Ι
 2. Διαχείριση Επαφών ΙΙ
 3. Οργάνωση και Χρονοπρογραμματισμός Ενεργειών Ι
 4. Οργάνωση και Χρονοπρογραμματισμός Ενεργειών ΙΙ
 5. Οργάνωση και Χρονοπρογραμματισμός Ενεργειών ΙΙΙ
 6. Διαχείριση Προωθητικών Ενεργειών Ι
 7. Διαχείριση Προωθητικών Ενεργειών ΙΙ
 8. Διαχείριση Προωθητικών Ενεργειών ΙΙΙ
 9. Υποστήριξη Προγραμμάτων Πιστότητας (Κάρτες Μέλους) με συστήματα CRM Ι
 10. Υποστήριξη Προγραμμάτων Πιστότητας (Κάρτες Μέλους) με συστήματα CRM ΙΙ
 11. Υποστήριξη Προγραμμάτων Πιστότητας (Κάρτες Μέλους) με συστήματα CRM ΙΙΙ
 12. Εκπόνηση Εργασίας 

Τρόπος Διδασκαλίας

Κάθε  ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου. Οι επιμορφούμενοι επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο για να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό. Η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων και των διδασκόντων.

Αξιολόγηση

Με το πέρας της τελευταίας ενότητας, η αξιολόγηση των συμμετεχόντων θα προκύψει από την εκπόνηση μιας εργασίας.

Τιμολογιακή Πολιτική

Η προσφερόμενη τιμή του προγράμματος από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς είναι στα 250€ είτε εφάπαξ είτε σε 2 ισόποσες δόσεις (1 δόση με την εγγραφή σας και 2η δόση ένα μήνα μετά την έναρξη του προγράμματος).

Εκπτωτικές Κατηγορίες:

  30% Έκπτωση: AμεΑ, Άνεργοι, Πολύτεκνοι- Τρίτεκνοι και μέλη πολύτεκνης (τρίτεκνης) οικογένειας, Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων έως 30 ετών

  15% Έκπτωση: Απόφοιτοι και φοιτητές Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων ή σχολών (πρoπτυxιακοί και μεταπτυxιακοί), Δημόσιοι Υπάλληλοι, Στρατιωτικοί και Σώματα Ασφαλείας

  10% Έκπτωση: Επανεγγραφή στο πρόγραμμα εκπαιδευόμενου που έχει παρακολουθήσει κάποιο διαφορετικό Πρόγραμμα στο παρελθόν ή εγγραφή σε τουλάχιστον 2 Προγράμματα του ίδιου Κύκλου Σπουδών (με κοινή ημερομηνία έναρξης)