Επιχειρηματικότητα: Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων – Επιχειρηματικά Μοντέλα

Διάρκεια:
120 Δ.Ω (3 μήνες)
Τρόπος Διεξαγωγής: Αποκλειστικά Εξ Αποστάσεως

 

Επιχειρηματικότητα: Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων – Επιχειρηματικά Μοντέλα

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Σκοπός του προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίζει ποια είναι τα βασικά στοιχεία για την έναρξη και λειτουργία μιας νεοσύστατης επιχείρησης (startup). Θα μάθει πώς θα ψάχνει για καινοτομικές ιδέες, πώς η «ιδέα» του θα μεταφράζεται σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο και στη συνέχεια, πώς θα ελέγχει την αξία του στην αγορά μέσω της επικύρωσης του από τον πελάτη, έτσι ώστε, σταδιακά, η νεοσύστατη επιχείρηση να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Θα κατανοήσει την έννοια του επιχειρηματικού μοντέλου(Business Model) και τα βασικά χαρακτηριστικά του.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όσους εργάζονται ή θέλουν να εργαστούν στον Τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σε αποφοίτους σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ, Οικονομικών, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Marketing.

Σε φοιτητές σχολών Οικονομικών, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Marketing.

Σε άτομα τα οποία ξεκινούν ή σκέπτονται να ξεκινήσουν μια εταιρία.

Σε ήδη ιδρυμένες εταιρίες (και στους αρμόδιους υπάλληλους αυτών) οι οποίες δραστηριοποιούνται σε καινοτόμες ιδέες.

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

 1. Εισαγωγή στην έννοια της επιχειρηματικότητας, η απόφαση να γίνει κάποιος επιχειρηματίας και νεοσύστατες επιχειρήσεις.
 2. Σκοπός, χαρακτηριστικά και λειτουργίες που εμπλέκονται στη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης.
 3. Αναγνώριση ευκαιριών και επιτυχής παραγωγή επιχειρηματικών ιδεών. Από πού προέρχονται οι επιχειρηματικές ιδέες; Πώς να αποφασίσει ο δυνητικός επιχειρηματίας αν η ‘ιδέα’ του αποτελεί μια αξιόλογη επιχειρηματική ευκαιρία; Πώς να προστατεύσει την ιδέα του;
 4. Τί είναι το Επιχειρηματικό Μοντέλο και γιατί είναι απαραίτητη η επικύρωσή του από τον πελάτη στην αγορά; Πώς γίνεται η ανάπτυξη και κατάρτιση ενός αποτελεσματικού επιχειρηματικού μοντέλου;
 5. Τί σημαίνει Ανάλυση Αγοράς  και Ανάλυση Σκοπιμότητας;
 6. Ποια είναι η διαφορά του επιχειρηματικού μοντέλου από το επιχειρηματικό σχέδιο; Τί σημαίνει Ανάλυση Κλάδου & Ανάλυση Ανταγωνισμού;
 7. Κανάλια διανομής της ‘προσφοράς αξίας’ στον πελάτη. Δημιουργία ζήτησης και ανάπτυξη συμπράξεων με εταίρους. Εύρεση πελατών.
 8. Εκτίμηση των βασικών ποσοτικών μεγεθών μιας επιχείρησης: διάρθρωση κόστους –προϋπολογισμός πωλήσεων.
 9. Πηγές Χρηματοδότησης: διασφάλιση εσόδων και άλλων απαιτούμενων πόρων.
 10. Οικοδόμηση νέων επιχειρηματικών ομάδων (Startup Teams).
 11. Διαφορές στην τεχνική της παρουσίασης του Επιχειρηματικού Μοντέλου και του Επιχειρηματικού Σχεδίου  – Pitches.

Τρόπος Διδασκαλίας

Κάθε  ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου. Οι επιμορφούμενοι επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο για να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό. Η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων και των διδασκόντων.

Αξιολόγηση

Με το πέρας της τελευταίας ενότητας, η αξιολόγηση των συμμετεχόντων θα προκύψει από την εκπόνηση μιας εργασίας.

Τιμολογιακή Πολιτική

Η προσφερόμενη τιμή του προγράμματος από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς είναι στα 250€ είτε εφάπαξ είτε σε 2 ισόποσες δόσεις (1 δόση με την εγγραφή σας και 2η δόση ένα μήνα μετά την έναρξη του προγράμματος).

Εκπτωτικές Κατηγορίες:

  30% Έκπτωση: AμεΑ, Άνεργοι, Πολύτεκνοι- Τρίτεκνοι και μέλη πολύτεκνης (τρίτεκνης) οικογένειας, Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων έως 30 ετών

  15% Έκπτωση: Απόφοιτοι και φοιτητές Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων ή σχολών (πρoπτυxιακοί και μεταπτυxιακοί), Δημόσιοι Υπάλληλοι, Στρατιωτικοί και Σώματα Ασφαλείας

  10% Έκπτωση: Επανεγγραφή στο πρόγραμμα εκπαιδευόμενου που έχει παρακολουθήσει κάποιο διαφορετικό Πρόγραμμα στο παρελθόν ή εγγραφή σε τουλάχιστον 2 Προγράμματα του ίδιου Κύκλου Σπουδών (με κοινή ημερομηνία έναρξης)