Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών Υγείας

Διάρκεια:
120 Δ.Ω (3 μήνες)
Τρόπος Διεξαγωγής: Αποκλειστικά Εξ Αποστάσεως

 

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών Υγείας

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Σκοπός του προγράμματος

Μετά την  ολοκλήρωση του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίζει πώς να επιλύει προβλήματα που σχετίζονται με επιχειρηματικές αποφάσεις, θα μπορεί να κάνει προβλέψεις επιχειρηματικών μεγεθών με τη χρήση χρονολογικών σειρών, θα αποκτήσει δεξιότητες σχετικά με τη δημιουργία υποδειγμάτων γραμμικού προγραμματισμού και τη χρήση αυτών για τη λήψη βέλτιστων αποφάσεων σε προβλήματα επιχειρήσεων και οργανισμών, θα μπορεί να κατανοήσει έννοιες των θεωριών ουρών αναμονής και να χρησιμοποιήσει τα υποδείγματα ουρών αναμονής για λήψη βέλτιστων επιχειρηματικών αποφάσεων

Σε ποιους απευθύνεται

• Σε όσους εργάζονται ή θέλουν να εργαστούν στον Τομέα Διοίκησης των Δημόσιων Νοσοκομείων ή Ιδιωτικών Κλινικών 
• Σε ιατρούς που εργάζονται σε Δημόσια Νοσοκομεία ή Ιδιωτικές Κλινικές
• Σε αποφοίτους νοσηλευτικών σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ
• Σε φοιτητές σχολών νοσηλευτικής

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 1. Εισαγωγή στην Επίλυση Προβλημάτων και στην Λήψη Αποφάσεων για Επιχειρήσεις
 2. Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων χωρίς Πιθανότητες
 3. Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων με Πιθανότητες
 4. Λήψη Αποφάσεων και ο Ρόλος της Χρησιμότητας
 5. Προβλέψεις με τη Χρήση Μεθόδων Χρονολογικών Σειρών
 6. Εισαγωγή στον Γραμμικό Προγραμματισμό
 7. Γραμμικός Προγραμματισμός: Ανάλυση Ευαισθησίας και Ερμηνεία
 8. Εφαρμογές Γραμμικού Προγραμματισμού
 9. Διαχείριση Αποθεμάτων με Ανεξάρτητη Ζήτηση
 10. Διαχείριση Αποθεμάτων με Εξαρτημένη Ζήτηση
 11. Υποδείγματα Ουρών Αναμονής

Τρόπος Διδασκαλίας

Κάθε  ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου. Οι επιμορφούμενοι επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο για να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό. Η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων και των διδασκόντων.

Αξιολόγηση

Με το πέρας της τελευταίας ενότητας, η αξιολόγηση των συμμετεχόντων θα προκύψει από την εκπόνηση μιας εργασίας.

Τιμολογιακή Πολιτική

Η προσφερόμενη τιμή του προγράμματος από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς είναι στα 250€ είτε εφάπαξ είτε σε 2 ισόποσες δόσεις (1 δόση με την εγγραφή σας και 2η δόση ένα μήνα μετά την έναρξη του προγράμματος).

Εκπτωτικές Κατηγορίες:

  30% Έκπτωση: AμεΑ, Άνεργοι, Πολύτεκνοι- Τρίτεκνοι και μέλη πολύτεκνης (τρίτεκνης) οικογένειας, Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων έως 30 ετών

15% Έκπτωση: Απόφοιτοι και φοιτητές Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων ή σχολών (πρoπτυxιακοί και μεταπτυxιακοί), Δημόσιοι Υπάλληλοι, Στρατιωτικοί και Σώματα Ασφαλείας

  10% Έκπτωση: Επανεγγραφή στο πρόγραμμα εκπαιδευόμενου που έχει παρακολουθήσει κάποιο διαφορετικό Πρόγραμμα στο παρελθόν ή εγγραφή σε τουλάχιστον 2 Προγράμματα του ίδιου Κύκλου Σπουδών (με κοινή ημερομηνία έναρξης)