Στρατηγική Επιχειρήσεων για Οικονομική Βιωσιμότητα

Διάρκεια:
120 Δ.Ω (3 μήνες)
Τρόπος Διεξαγωγής: Αποκλειστικά Εξ Αποστάσεως

 

Επιχειρηματικότητα: Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων – Επιχειρηματικά Μοντέλα

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Σκοπός του προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα έχει εξοικειωθεί με  τις μεθόδους και τα εργαλεία του στρατηγικού σχεδιασμού ώστε να λαμβάνονται σωστές αποφάσεις κάτω από διαφορετικές συνθήκες για την οικονομική ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι απαραίτητος για τη βιωσιμότητα, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα τόσο των ιδιωτικών, μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όσο και των δημόσιων και μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όσους εργάζονται ή θέλουν να εργαστούν στον Τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σε αποφοίτους σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ, Οικονομικών, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Marketing.

Σε φοιτητές σχολών Οικονομικών, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Marketing.

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

 1. Συνοπτική θεώρηση της σημασίας και της έννοιας της στρατηγικής για τις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς – ομοιότητες και διαφορές ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
 2. Η έννοια της στρατηγικής και προσεγγίσεις –πλαίσιο στρατηγικής ανάλυσης
 3. Ο στρατηγικός σχεδιασμός στην πράξη – σχέδιο ή διαδικασία;
 4. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα – τύποι ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη
 5. Η σημασία του κόστους και της διαφοροποίησης για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 6. Το πλαίσιο της στρατηγικής ανάλυσης – μέθοδοι και εργαλεία αξιολόγησης της στρατηγικής θέσης έναντι του ανταγωνισμού για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και έναντι των προσδοκιών και υποχρεώσεων των δημοσίων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών
 7. Παραγωγικοί πόροι και ικανότητες – αξιολόγηση και ανάπτυξη πόρων και ικανοτήτων για βιωσιμότητα και περαιτέρω μεγέθυνση
 8. Στρατηγικές ανάπτυξης – ανάπτυξη και αξιολόγηση εναλλακτικών στρατηγικών
 9. Διαδικασίες στρατηγικού σχεδιασμού – στρατηγικές διάσωσης και αναστροφής – στρατηγικές συμμαχίες – διεθνής και ελληνική εμπειρία
 10. Εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου
 11. Μελέτες περιπτώσεων

Τρόπος Διδασκαλίας

Κάθε  ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου. Οι επιμορφούμενοι επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο για να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό. Η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων και των διδασκόντων.

Αξιολόγηση

Με το πέρας της τελευταίας ενότητας, η αξιολόγηση των συμμετεχόντων θα προκύψει από την εκπόνηση μιας εργασίας.

Τιμολογιακή Πολιτική

Η προσφερόμενη τιμή του προγράμματος από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς είναι στα 250€ είτε εφάπαξ είτε σε 2 ισόποσες δόσεις (1 δόση με την εγγραφή σας και 2η δόση ένα μήνα μετά την έναρξη του προγράμματος).

Εκπτωτικές Κατηγορίες:

  30% Έκπτωση: AμεΑ, Άνεργοι, Πολύτεκνοι- Τρίτεκνοι και μέλη πολύτεκνης (τρίτεκνης) οικογένειας, Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων έως 30 ετών

  15% Έκπτωση: Απόφοιτοι και φοιτητές Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων ή σχολών (πρoπτυxιακοί και μεταπτυxιακοί), Δημόσιοι Υπάλληλοι, Στρατιωτικοί και Σώματα Ασφαλείας

  10% Έκπτωση: Επανεγγραφή στο πρόγραμμα εκπαιδευόμενου που έχει παρακολουθήσει κάποιο διαφορετικό Πρόγραμμα στο παρελθόν ή εγγραφή σε τουλάχιστον 2 Προγράμματα του ίδιου Κύκλου Σπουδών (με κοινή ημερομηνία έναρξης)