Διαχείριση Αποθεμάτων και Προμηθειών σε Μονάδες Υγείας

Διαχείριση Αποθεμάτων και Προμηθειών σε Μονάδες Υγείας

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Διάρκεια:
120 Δ.Ω (3 μήνες)
Τρόπος Διεξαγωγής: Αποκλειστικά Εξ Αποστάσεως

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι να γνωρίσουν, να κατανοήσουν και να εξειδικευτούν στη σωστή διαχείριση αποθεμάτων και προμηθειών σε μονάδες υγείας, δύο σημαντικών παραγόντων στον προγραμματισμό και έλεγχο των μονάδων υγείας. Ο χρηματοοικονομικός προγραμματισμός περιλαμβάνει όλες εκείνες τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί η επιχείρηση, προκειμένου να πραγματοποιήσει τους στόχους της και ταυτίζεται με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τις δεξιότητες εκείνες ως προς τη σωστή διαχείριση των πιστώσεων, εφαρμόζοντας δηλαδή πιστωτικές πολιτικές και λαμβάνοντας τις σωστές αποφάσεις αναφορικά με το ύψος και το είδος των πιστώσεων που χορηγεί μια επιχείρηση στο χώρο της υγείας. Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν σε πρακτικό επίπεδο σωστή, αποτελεσματική και με το μικρότερο δυνατό κόστος διαχείριση αποθεμάτων.

Σε ποιους απευθύνεται

• Σε όσους εργάζονται ή θέλουν να εργαστούν στον Τομέα Διοίκησης των Δημόσιων Νοσοκομείων ή Ιδιωτικών Κλινικών
• Ιατρούς που εργάζονται σε Δημόσια Νοσοκομεία ή Ιδιωτικές Κλινικές
• Νοσηλευτές και φοιτητές σχολών νοσηλευτικής
• Φαρμακοποιούς και Επαγγελματίες Υγείας
• Ψυχολόγους – Ψυχοθεραπευτές
• Συμβούλους Σωματικής & Ψυχικής Υγείας
• Διατροφολόγους – Διαιτολόγους
• Φυσικοθεραπευτές – Εργοθεραπευτές – Λογοθεραπευτές
• Γυμναστές – Προπονητές
• Μεταπτυχιακούς, πτυχιούχους ή επί πτυχίω φοιτητές Ιατρικών, Νοσηλευτικών και όλων των συναφών σχολών Υγείας ΑΕΙ και ΤΕΙ

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 1. Οικονομική θεωρία και Σύστημα Υγείας, η αγορά των υπηρεσιών υγείας, διοικητική αποδοτικότητα-αποτελεσματικότητα και νοσοκομείο, το νοσοκομείο ως οικονομική μονάδα, αποδοτικότητα και παραγωγικότητα, η μέτρηση της απόδοσης των νοσοκομειακών υπηρεσιών.
 2. Γενικά περί προϋπολογισμού-απολογισμού στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας, Βασικές αρχές – έννοιες και λειτουργίες λογιστικού συστήματος δημόσιων μονάδων υγείας, η λογιστική και η κοστολόγηση ως εργαλείο των Προϋπολογισμών, λογιστικής διαδικασίας μονάδων υγείας.
 3. Έννοιες κόστους-κοστολόγησης,  Κοστολογήσιμα και μη έξοδα, κριτήρια, φάσεις και κατηγορίες κόστους, κοστολογική οργάνωση, μερισμός κόστους.
 4. Η γενική έννοια της τιμολόγησης, η γενική διαδικασία της τιμολόγησης, τιμολόγηση των υπηρεσιών, τιμολόγηση υπηρεσιών στο δημόσιο νοσοκομείο τιμολόγηση και αμοιβές με βάση τα DRGs.
 5. Εφοδιαστική διαχείριση, στρατηγική εφοδιαστικής αλυσίδας, Logistics, προμήθειες Μονάδων Υγείας, κρατικές προμήθειες.
 6. Η σημερινή εικόνα των προμηθειών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, νομοθετικό πλαίσιο για τους διαγωνισμούς προμηθειών του ΕΣΥ, διαδικασίες προμήθειας νοσοκομείου του ΕΣΥ, στάδια κατάρτισης και υλοποίησης προγράμματος προμηθειών.
 7. Διαχείριση αποθεμάτων, τύποι-κατηγορίες αποθεμάτων, ταξινόμηση αποθέματος, εκτίμηση της αποτελεσματικότητας διαχείρισης του αποθέματος.
 8. Κόστος διατήρησης αποθεμάτων, στοιχεία του κόστους διατήρησης αποθεμάτων, υπολογισμός αποθέματος ασφαλείας και κόστος, ανάλυση και αποτίμηση αποθεμάτων, σύγχρονες μέθοδοι διαχείρισης αποθέματος, Προβλήματα αποθήκευσης και διαχείρισης αποθεμάτων στα δημόσια νοσοκομεία.
 9. Μηχανοργάνωση logistics των Μονάδων Υγείας, διάκριση και κωδικοποίηση των αποθεμάτων, αποθέματα ασφαλείας, απογραφές-πλεονάσματα και ελλείμματα, εσωτερική οργάνωση και έλλειψη διαδικασιών, λογιστική παρακολούθηση και ενσωμάτωση του κόστους των αποθεμάτων.
 10. Οργάνωση της διακίνησης αποθεμάτων στις Μονάδες Υγείας, αποθήκευση υλικών, οργάνωση της διακίνησης των αποθεμάτων, Γραμμικός Κώδικας Υλικών.
 11. Διεθνείς πρακτικές, «ηλεκτρονικές» προμήθειες.

Τρόπος Διδασκαλίας

Κάθε ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου. Οι επιμορφούμενοι επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο μελέτης του εκπαιδευτικού υλικού. Η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία δεν απαιτεί ταυτόχρονη αλληλεπίδραση επιμορφούμενων και διδασκόντων.

Αξιολόγηση

Με το πέρας της τελευταίας ενότητας, η αξιολόγηση των συμμετεχόντων θα ολοκληρωθεί με την εκπόνηση μιας εργασίας.

Τιμολογιακή Πολιτική

Η προσφερόμενη τιμή του προγράμματος από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς είναι στα 250€ είτε εφάπαξ είτε σε 2 ισόποσες δόσεις (1 δόση με την εγγραφή σας και 2η δόση ένα μήνα μετά την έναρξη του προγράμματος).

Εκπτωτικές Κατηγορίες:

  30% Έκπτωση: AμεΑ, Άνεργοι, Πολύτεκνοι- Τρίτεκνοι και μέλη πολύτεκνης (τρίτεκνης) οικογένειας, Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων έως 30 ετών

  15% Έκπτωση: Απόφοιτοι και φοιτητές Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων ή σχολών (πρoπτυxιακοί και μεταπτυxιακοί), Δημόσιοι Υπάλληλοι, Στρατιωτικοί και Σώματα Ασφαλείας

  10% Έκπτωση: Επανεγγραφή στο πρόγραμμα εκπαιδευόμενου που έχει παρακολουθήσει κάποιο διαφορετικό Πρόγραμμα στο παρελθόν ή εγγραφή σε τουλάχιστον 2 Προγράμματα του ίδιου Κύκλου Σπουδών (με κοινή ημερομηνία έναρξης)