Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων για ΚΔΒΜ, ΣΔΕ, ΚΕΚ και φορείς Δια Βιου Μάθησης

Διάρκεια:
150 Δ.Ω (3 μήνες)
Τρόπος Διεξαγωγής: Αποκλειστικά Εξ Αποστάσεως

 

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων για ΚΔΒΜ, ΣΔΕ, ΚΕΚ και φορείς Δια Βιου Μάθησης

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις βασικές έννοιες και θεωρητικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι  θα  αποκτήσουν και θα καλλιεργήσουν το προφίλ του εκπαιδευτή ενηλίκων, θα μπορούν να εφαρμόσουν τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων στη διδακτική πρακτική, θα μπορούν να διαχειρίζονται ομάδες ενηλίκων και να ενισχύουν τη μαθησιακή τους πορεία, θα μπορούν να χρησιμοποιούν ποικίλες εκπαιδευτικές τεχνικές, μέσα και υλικά, θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να συντονίζουν και να αξιολογούν εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων. Επιπλέον θα  είναι έτοιμοι να εφαρμόζουν μεθόδους αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων, θα μπορούν να ετοιμάζουν διδακτικά σενάρια και να οργανώνουν μικροδιδασκαλίες, θα μπορούν να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ.

Σε ποιους απευθύνεται

• Σε εκπαιδευτές ενηλίκων που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και όλες τις δομές μη τυπικής εκπαίδευσης, της δια βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και ενδιαφέρονται να ενισχύσουν τις γνώσεις και τα προσόντα τους.
• Σε όσους ενδιαφέρονται να μοριοδοτηθούν από φορείς του Δημοσίου σε προκηρύξεις για θέσεις εργασίας σε δομές της δια βίου μάθησης.
• Σε όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ και δεν διαθέτουν την ελάχιστη (150 ώρες) διδακτική εμπειρία σε ενήλικες.

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 1. Τι είναι η εκπαίδευση ενηλίκων.
 2. Το θεωρητικό πλαίσιο.
 3. Το θεσμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου μάθησης στην Ευρώπη και την Ελλάδα.
 4. Η διδακτική μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων 1.
 5. Η διδακτική μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων 2.
 6. Η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενηλίκων.
 7. Οι ευάλωτες ομάδες ενηλίκων εκπαιδευομένων.
 8. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία.
 9. Ζητήματα διαχείρισης ομάδας ενηλίκων εκπαιδευομένων.
 10. Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση ενηλίκων.
 11. Ο σχεδιασμός μιας μικροδιδασκαλίας.

Τρόπος Διδασκαλίας

Κάθε θεματική ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Οι επιμορφούμενοι επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο για να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό. Η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων και των διδασκόντων.

Αξιολόγηση

Με το πέρας της τελευταίας ενότητας, η αξιολόγηση των συμμετεχόντων θα προκύψει από την εκπόνηση μιας εργασίας.

Τιμολογιακή Πολιτική

Η προσφερόμενη τιμή του προγράμματος από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς είναι στα 250€ είτε εφάπαξ είτε σε 2 ισόποσες δόσεις (1 δόση με την εγγραφή σας και 2η δόση ένα μήνα μετά την έναρξη του προγράμματος).

Εκπτωτικές Κατηγορίες:

30% Έκπτωση: AμεΑ, Άνεργοι, Πολύτεκνοι- Τρίτεκνοι και μέλη πολύτεκνης (τρίτεκνης) οικογένειας, Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων έως 30 ετών

  15% Έκπτωση: Απόφοιτοι και φοιτητές Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων ή σχολών (πρoπτυxιακοί και μεταπτυxιακοί), Δημόσιοι Υπάλληλοι, Στρατιωτικοί και Σώματα Ασφαλείας

10% Έκπτωση: Επανεγγραφή στο πρόγραμμα εκπαιδευόμενου που έχει παρακολουθήσει κάποιο διαφορετικό Πρόγραμμα στο παρελθόν ή εγγραφή σε τουλάχιστον 2 Προγράμματα του ίδιου Κύκλου Σπουδών (με κοινή ημερομηνία έναρξης)